Primaria Târgu Jiu
 Logo Primaria TgJiu
 Consiliul Judetean Gorj
 stema-judetului-gorj 8392e0df377251
Prefectura Gorj
images
IPJ Gorj
politie
IJJ Gorj
00151803pi006
ISU Gorj
Emblema IGSU
 

Legislatie

CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ ŞI INTEGRITATE A PERSONALULUI DIN POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

 

Dispoziție privind obligativitatea purtării echipamentului

 

Hotarari Consiliu Local

 

Decizie nr. 151 din 21.05.2020 de aprobare a unor Măsuri privind prevenirea infecțiilor cu virusul SARS-Cov-2, aplicabile pe durata stării de alertă la nivelul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu

Anexa nr. 8 la HCL nr. 512 din 20.12.2018

Anexa nr. 7 la HCL 512 din 20.12.2018 

HCL nr. 522 din 20.12.2018

HCL nr. 521 din 20.12.2018 

HCL 172 din 2017 privind instruirea unor reguli pentru protejarea Ansamblului Monumental "Calea Eroilor" pe domeniu public
HCL 68 din 2013 priv. ridicarea

HCL 56 din 2013 priv. Regulamentul pietelor

HCL nr. 125 din 2011 Contraventii circulatie rutiera

HCL nr. 122 din 2012 priv. Contr. Cadru de atribuire in gestiune delegata a serv. de taxi si inchiriere

HCL nr. 121 din 2012 Reg. de org. si executare a serv. de tr. in regim taxi si inchiriere

HCL nr. 472 din 2011priv. Actualizarea regulament parcari de resedinta

HCL nr. 214 din 2011 Reguli utilizare mijloace sonore

HCL nr. 212 din 2011 Regulament permise LT

HCL 89 din 2011 interzicere etnobotanice

HCL 87 din 2011 regulamentcombatere consum alcool minori

HCL nr. 192 din 2010 priv. Protejarea operelor de arta

HCL nr. 228 din 2008 priv. Pasunatul animalelor

HCL nr. 403 din 2006 priv.transportul urban de calatori

HCL 307 din 2006 circulatie vehicule tractiune animala

HCL 169 din 2006 regulament gospodarire

HCL 365 din 2005 contraventii publicitate

HCL 19 din 2002 - contraventii-1

 

Hotarari Guvern

 

HG 1332 din 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale

HG 1375 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

HG 348 din 2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice
HG 333 din 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99 din 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata
HG 947 din 2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare
HG 843 din 1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publica neincluse în structurile de primire turistice

HG 128 din 1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizica şi morala a elevilor şi studenţilor

 

Legi

 

LEGEA nr. 232 pe 2018

Legea nr. 270/2017 a prevenirii

LEGE nr. 145 din 21 octombrie 2014 (*actualizată*) pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

LEGE nr. 258 din 26 septembrie 2013 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

LEGEA 54 din 2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic

LEGEA 211 din 2011 privind regimul deşeurilor

LEGEA 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

LEGE 155 din 2010 a politiei locale

LEGEA 230 din 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

LEGEA 24 din 2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor

LEGE nr. 205 din 26 mai 2004 republicată  privind protecţia animalelor

LEGEA 67 din 2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale

LEGEA 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

LEGEA 252 din 2003 privind registrul unic de control

LEGEA 38 din 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

Legea nr. 421 din 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor

LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002(*actualizată*) pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

LEGEA 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

LEGEA 148 din 2000 privind publicitatea

LEGEA 188 din 1999 privind Statutul functionarilor publici

LEGEA 103 din 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult

LEGEA 61 din 1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice

LEGEA 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
LEGEA 12 din 1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

 

Ordine de ministru 

 

ORDIN nr. 60 din 2 martie 2010 (*actualizat*)privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice

ORDIN 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

Ordonante de Guvern

 

OUG 195 din 2005 privind protecţia mediului

OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
OUG 97 din 2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor roman

OUG 195 din 2002 privind circulatia pe drumurile publice

OG 27 din 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155 din 21 noiembrie 2001 actualizată  privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

OG 2 din 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

OG 99 din 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
O.G.43 din 1997 privind regimul drumurilor