Poliţia Locală Târgu Jiu

LEGISLAȚIE

Hotarari Consiliu Local

Hotarari Guvern

HOTĂRÂRE nr. 767 din 26 iulie 2001 privind regimul de comercializare a produselor în compozitia cărora intra substanţe cu efect ebrionarcotic, produse denumite generic “aurolac”
HOTĂRÂRE nr. 843 din 14 octombrie 1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice
HOTĂRÂRE nr. 947 din 13 octombrie 2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare
HOTĂRÎRE Nr. 128 din 30 martie 1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizica şi morala a elevilor şi studenţilor
HOTĂRÂRE nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice
HOTĂRÂRE nr. 686 din 25 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare
HG 1375 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
HG 348 din 2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice
HG 333 din 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99 din 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata
HG 947 din 2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare
HG 843 din 1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publica neincluse în structurile de primire turistice
HG 128 din 1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizica şi morala a elevilor şi studenţilor

Legi

LEGEA nr. 101 din 25 aprilie 2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor
LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale
LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
LEGE nr 349 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
LEGE nr 260 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
LEGE nr 38 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
LEGE nr 24 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice
LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
LEGE nr. 252 din 10 iunie 2003 privind registrul unic de control
LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
LEGE nr. 54 din 19 martie 2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic
LEGE nr 50 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
LEGE 421 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale 
LEGEA nr 61 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
LEGEA nr. 232 pe 2018
LEGE nr. 145 din 21 octombrie 2014 (*actualizată*) pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
LEGE nr. 258 din 26 septembrie 2013 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
LEGEA 211 din 2011 privind regimul deşeurilor
LEGEA 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
LEGE 155 din 2010 a politiei locale
LEGEA 230 din 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
LEGE nr. 205 din 26 mai 2004 republicată  privind protecţia animalelor
LEGEA 67 din 2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale
LEGEA 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
LEGEA 188 din 1999 privind Statutul functionarilor publici
LEGEA 12 din 1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

Ordine de ministru

Ordonante

Poliția Locală Târgu Jiu

Adresa: Târgu Jiu, Aleea Minerilor, bl. 4, sc. 1
Dispecerat: 0253.22.54.34
Secretariat: 0253.210.686
E-mail: office@politialocalatgjiu.ro

INFORMAȚII UTILE

Politia Locală Târgu Jiu actionează şi lucrează pentru a se apropia de cetăteni, pentru a asigura şi mentine climatul de ordine şi linişte publică. Spiritul civic în spatiul comunitar, respectul şi profesionalismul sunt argumentele după care trebuie să actioneze politistul local.

Conducere

Poliția Locală Târgu Jiu este un serviciu public aflat permanent in slujba cetatenilor. Am creat aceasta pagina pentru a fi mai aproape de dumneavoastra, pentru a va cunoaste problemele si pentru a actiona impreuna pentru rezolvarea lor.

Serviciul ordine publică
Serviciul circulație rutieră
Serviciul control comercial
Serviciul protectia mediului si disciplina in constructii
Pază

Politia locală îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor: legalitătii, încrederii, previzibilitătii, proximitătii şi proportionalitătii, deschiderii şi transparentei, eficientei şi eficacitătii, răspunderii şi responsabilitătii, impartialitătii şi nediscriminării.

Informații legislație

Scrie și trimite o petitie online, completând formularul de mai jos. Toate câmpurile marcate cu asterisc * sunt obligatorii. Conform art. 7 din O.G. nr. 27/ 2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor cu modificările și completările ulterioare, petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau în considerare și se clasează, potrivit prezentei ordonante.

Trimite o sesizare

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autoritătilor și instituțiilor publice, vă informăm că Politia Locală utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: office@politialocalatgjiu.ro

* Stimați cetățeni, pentru înregistrarea și procesarea corectă a formularelor de contact, vă rugăm să folosiți link-ul de mai jos.

Completează formularul de contact

Apel Dispecerat Sari la conținut