Având în vedere informațiile apărute în ziarul Pandurul în data de 17.10.2017, prin articolul “Protest la ușa Poliției Locale. Cum a reacționat directorul Urdea”, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu face următoarele precizări pentru a evita inducerea în eroare a opiniei publice cu atât mai mult cu cât conducerea instituției, ori Compartimentul de Informare și Relații Publice, nu au fost contactate pentru un punct de vedere oficial și pertinent:

Organizarea desfășurării examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a fost stabilită conform legii, la data de 15.09.2017, prin decizie a conducătorului instituției, concluzionând astfel că stabilirea probei interviului nu are nici o legătură cu manifestația anunțată în vederea obstrucționării acesteia.

            Astfel, având în vedere numărul mare de candidați înscriși la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut din data de 16.10.2017, în urma corectării lucrărilor de către comisia de examen și stabilirea punctajelor individuale, rezultatele probei scrise au fost afișate la sediul instituției, conform anunțului nr. 3241/16.10.2017, la ora 17.00.

            Art. 60, alin (2) din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici dispune: Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea “admis” ori “respins” se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei organizatoare a concursului, în termenul prevăzut la art. 59 alin. (2) ( în termen de 72 de ore de la finalizarea fiecărei probe), astfel încât să se asigure rămânerea a cel puţin 48 de ore până la susţinerea următoarei probe, pentru depunerea şi soluţionarea unor eventuale contestaţii.

            De asemenea, art. 56, alin (1) din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici dispune: interviul se suține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

           

Compartimentul Informare și Relații Publice

Apel Dispecerat Sari la conținut