Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu continuă activitatea de identificare a autoturismelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public, care ocupă abuziv trotuarele și locurile de parcare. Se acționează pe zone, prin patrularea echipajelor Serviciului Circulație Rutieră din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu, dar și în baza sesizărilor primite. La fața locului, în momentul în care se confirmă că un astfel de autovehicul abandonat ocupă nejustificat o parcare, agenţii Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu întocmesc procese-verbale de constatare. Proprietarii sau deținătorii legali sunt somați apoi, pentru ridicarea vehiculelor în cauză de pe domeniul public sau privat al statului ori al unității administrativ – teritoriale a Municipiului Târgu Jiu. În cazul în care proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat nu dă curs somației transmise în scris, în baza dispoziției prin care se declară vehiculul abandonat, va fi luată măsura sancțiunii contravenționale cu amendă de la 1.000 la 2.000 de lei și ridicarea vehiculului fără stăpân de pe domeniul public. Conform Legii nr. 421/2002, actualizată, privind regimul vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, dacă în termen de 10 zile de la data anunţului proprietarul sau deţinătorul său legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziţie a primarului, şi urmează să fie valorificat prin vânzare, în condiţiile legii, sau predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor, în funcţie de starea vehiculului.
În acest sens, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu face un apel către proprietarii de autovehicule abandonate în parcări sau în alte zone din municipiul Târgu Jiu să elibereze domeniul public.

48 de autovehicule identificate anul trecut

În decursul anului 2016 au fost identificate 48 autovehicule ca fiind abandonate sau fără stăpân, conform Legii nr. 421/2002 actualizată, privind regimul vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare.
În urma demarării procedurilor de trecere a acestora în patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale, autovehiculele au fost ridicate de către proprietarii acestora.

Apel Dispecerat Sari la conținut