În data de 21.01.2015, poliţistii locali din cadrul birourilor Control Comercial si Protecţie Mediu, Disciplina în Construcţii, în baza planului de acţiune aprobat de către conducerea instituţiei, desfaşoară activităţi de verificare a agentilor economici de pe raza municipiului Târgu-Jiu, privind modul de amplasare a panourilor publicitare mobile cât şi în legătură cu expunerea produselor în afara spaţiilor autorizate.

Activitatea de control are ca principal scop crearea unui climat de siguranţă publică pentru cetăţeni, conştientizarea agenţilor economici cu privire la disconfortul fizic şi psihic generat de ocuparea drumului public cu diverse obstacole prin rezervarea neautorizată a locurilor pe carosabil, amplasarea de panouri mobile pe trotuare, în imediata apropiere a unităţilor pe care le deţin în scopul efectuării de publicitate a serviciilor oferite, cunoaşterea dinamicii şi a gradului de responsabilitate a aceloraşi fapte care contravin normelor legale în vederea stabilirii periodicităţii intervenţiilor pentru înlăturarea neconformităţilor.

În conformitate cu prevederile Legii 185/2013 A privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, pe trotuarele/spaţiile pietonale cu o lăţime de cel puţin 2,25 m se pot amplasa panouri publicitare mobile pliante, având ca scop promovarea comercială, comunicarea de tarife sau acţiuni promoţionale, specifice activităţii desfăşurate de beneficiarul publicităţii, în condiţiile în care panourile sunt amplasate numai în dreptul spaţiului destinat activităţii care face obiectul publicităţii şi numai pe durata programului zilnic de funcţionare a acestuia iar dimensiunile maxime ale panoului să fie de 0,50 m x 0,90 m.

Totodată, ocuparea sub orice formă a părţii carosabile precum şi afectarea stării de curăţenie a acesteia este interzisă, conform O.G. 43/1997 R, A, fapta constituind contravenţie, dacă nu constituie infracţiune conform legii penale şi se sancţioneaza cu amendă de la 3000 – 6000 lei.

Pentru îngreunarea traficului pietonal prin amplasarea de panouri mobile pe trotuare, fără respectarea normelor legale în vigoare, vor fi sancţionaţi contravenţional 3 agenţi economici, cu amenzi cuprinse între 200-400 lei iar pentru utilizarea domeniului public aflat în imediata apropiere a celui legal deţinut, în vederea efectuării activităţii de comerţ de întâmpinare, perturbând prin aceasta traficul pietonal, va fi aplicată o sancţiune contravenţională, cu amendă de la 100 la 500 lei.

Acţiunile vor continua şi în perioada următoare.

{gallery}a{/gallery}

Apel Dispecerat Sari la conținut