Având în vedere atribuțiile prevăzute în Legea nr. 155/2010 a poliției locale, echipajele Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu urmăresc modul cum sunt îndeplinite obligațiile pe care le au cetățenii în urma fenomenelor meteorologice din ultima perioadă. Se fac verificări dacă sunt respectate obligațiile prevăzute în actele normative în vigoare.

De asemenea, au fost comunicate, atât în scris cât și verbal, înștiințări, în scop preventiv în conformitate cu actele normative în vigoare.

Conform HCL nr. 169/2006 privind aprobarea Regulamentului de gospodărire a Municipiului Târgu Jiu, sancțiunile contravenționale sunt cuprinse între 300 și 500 lei.

De asemenea, nerespectarea obligațiilor prevăzute în HCL nr. 19/2002 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza municipiului Târgu Jiu, se sancționează cu amenzi cuprinse între 25 și 50 lei.

“Conform Art. 2, alin. 1, lit. k: persoanele fizice și juridice au obligația, ca pe timp de iarnă să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului/construcției, să curețe în maximum 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpada depusă și gheața formată, de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, sediilor de firme, curților și terenurilor deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale. La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligațiile menționate revin acestor unități pe timpul funcționării acestora. Îndepărtarea țurțurilor de gheață formați la nivelul acoperișurilor blocurilor intră în atribuțiile și obligațiile asociațiilor de proprietari

Pe această cale, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu face un apel către cetățeni, instituții publice, agenți economici precum și celelalte persoane juridice de pe raza municipiului să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor și incintelor în care își desfășoară activitatea pentru siguranța circulaţiei rutiere și pietonilor.

Compartimentul Informare și Relații Publice

Apel Dispecerat Sari la conținut