Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu a efectuat acțiuni, în perioada 01.01.2018 – 01.12.2018, conform atribuțiilor stabilite în Legea nr. 155/2010 a poliției locale, în vederea verificării existenței autorizației de construire și respectării documentației tehnice autorizate pentru lucrări de construcții.

Având în vedere art. 1, alin. (1), lit. c) din aceeași lege, poliția locală se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor și în domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal.

            Conform documentelor întocmite de polițiștii locali din cadrul Biroului Protecție Mediu și Disciplina în Costrucții, în primele 12 luni ale anului 2018, au fost constatate 12 posibile infracțiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R după cum urmează:

          5 constatate privind executarea unor lucrări fără autorizație de construire la construcții amplasate în zona de protecție a Monumentului „Casa Vasile Moangă”, în zona de protecție a Monumentului „Casa Niculescu”, precum și în zona de protecție a Monumentului „Casa Pânișoară”;

          3 constatate privind executarea unor lucrări fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia la construcții amplasate în zona construită protejată a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”;

          3 constatate privind continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora odată cu aplicarea sancțiunilor contravenționale;

          1 constatată privind executarea unei căi de comunicație terestră (drum situat în intravilanul municipiului Târgu Jiu), fără autorizație de construire;

În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 27, lit. b) din HG nr. 1332/2010 privind Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a poliției locale, art. 61, alin. (1), lit. a) și alin. (4) din Legea nr. 135/2010 A privind Codul de Procedură Penală, în temeiul art. 24, lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrucât lucrările de construcții au fost executate fără a deține autorizație de construire, în toate cazurile enumerate anterior, au fost sesizate organele de cercetare penală.

Compartimentul Informare și Relații Publice

Apel Dispecerat Sari la conținut