Având în vedere finalizarea verificărilor efectuate de comisia formată din auditori interni din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu aduce în atenția opiniei publice următoarele precizări constatate de aceasta.

În ceea ce privește dotarea Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu, în fiecare an prin bugetul de venituri și cheltuieli s-a prevăzut muniția, furniturile și armamentul de natura mijloacelor fixe necesare, sume care ulterior au fost redistribuite, pentru acoperirea altor cheltuieli necesare funcționării.

În privința spațiului închiriat de Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu, concluzia auditorilor este că instituția trebuie să stabilească persoanele din vina cărora s-a ajuns la plata cheltuielor de judecată și de executare generate de neluarea măsurilor de eliberare și recuperarea sumelor respective.

Norma de hrană a fost solicitată de conducerea instituției de la finele anului 2016 la fundamentarea bugetului pentru anul 2017 și în numeroase rânduri conform notelor de constatare, în valoare actualizată, nefiind aprobată în Consiliul Local.

De asemenea, având în vedere declarațiile din spațiul public, ce s-au regăsit și în lista aspectelor verificate de auditori, referitor la înființarea Serviciului Juridic, s-a concluzionat că acest compartiment a fost creat în baza prevederilor legale.

Totodată, din analiza atribuțiilor și posturilor existente din cadrul serviciului reiese faptul că acestea au fost stabilite conform legislației în vigoare.

În același timp, referitor la verificarea documentelor care atestă personalizarea tuturor mijloacelor de transport din dotare, concluzia comisiei este că din legislația în vigoare nu rezultă o obligație imperativă privind inscripționarea.

De asemenea, în privința conformității sporului de noapte, din analiza documentelor nu au fost constatate neconformități.

În ceea ce privește modalitatea de exercitare a vizei de control financiar preventiv propriu în instituție s-a stabilit recalcularea drepturilor salariale pentru cea de-a doua persoană stabilită prin decizie a conducătorului instituției.

De asemenea, auditorii au mai concluzionat, în cazul contractului încheiat de Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu cu o societate de telefonie mobilă, să fie dispuse măsurile legale de chemare în judecată în vederea recuperării bunurilor sau contravalorii acestora, a persoanei în cauză, întrucât aceasta nu mai este angajată a instituției. Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu s-a adresat deja instanței de judecată.

Cât privește conformitatea constituirii comisiei de disciplină de la nivelul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu, compartimentul Audit Public Intern a concluzionat că desemnarea membrilor în comisia de disciplină se face pentru un mandat de 3 ani, Sindicatul Polițiștilor și Vameșilor Pro Lex, putând să se adreseze instanței de contencios administrativ competente. Sindicatul reclamant are membru numit în comisia de disciplină, chiar dacă nu a prezentat hotărârea de reprezentativitate.

La nivelul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu se fac deja verificări în privința aspectelor concluzionate de auditori. Măsurile care se impun pentru remedierea celor constatate de Compartimentul Audit Public Intern vor fi duse la îndeplinire în totalitate și comunicate Primarului municipiului Târgu Jiu până la data de 29.11.2017, conform adresei înaintate Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu în acest sens.

Compartimentul Informare și Relații Publice

Apel Dispecerat Sari la conținut