Serviciul Ordine Publică Baze de Date, Evidenţa Persoanei din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgu-Jiu a încheiat o nouă acţiune de punere în legalitate a unor cetăţeni care locuiesc pe raza municipiului Târgu-Jiu, fără documente legale.Astfel în perioada iunie – iulie 2013 au fost vizate un număr de 494 persoane aflate în evidenţe fără documente legale. O parte dintre aceşteia aveau buletinele de identitate sau după caz cărţile de identitate expirate şi nu le-au reînnoit în termenele stabilite de lege, iar o altă categorie au împlinit vârsta de 14 ani şi nu s-au adresat Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor Târgu-Jiu în vederea eliberării actului de identitate.

În urma acţiunilor întreprinse au fost înmânate 373 invitaţii persoanelor cu acte de identitate expirate în vederea intrării acestora în legalitate.

Pe baza verificărilor efectuate, s-a constatat că o parte a cetăţenilor care au documentele de identitate expirate (110 persoane) – se află temporar în străinătate.

În vederea evitării situaţiilor neplăcute, cât şi sancţionării contravenţionale a acestora, facem următoarele precizării:

–          Pentru cetăţeni aflaţi temporar în străinătate:

Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliul sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal.

Cetăţenii români cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea actului de identitate:

  1. la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, cu excepţia cererii pentru eliberarea cărţii de identitate privizorie;
  2. la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură special autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă, cu excepţia cererii pentru eliberarea cărţii electronice de identitate prevăzute la art. 17 alin. (6) lit. a) din O.U.G. 97/2005.

Pentru cetăţeni aflaţi în străinătate sau care urmează să călătorească în străinătate ale căror termene de preschimbare a documentelor de identitate se apropie şi nu doresc să se adreseze misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statele respective, facem precizarea că aceşteia se pot adresa Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă cu 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, evitând astfel expirarea actului de identitate în timpul călătoriei sau şederii în ţara respectivă.

– Pentru cetăţenii români care au împlinit vârsta de 14 ani facem următoarele precizări:

  1. în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani minorul are obligaţia de a solicita eliberarea actului de identitate.

Minorul depune cerearea pentru eliberarea actului de identitate însoţit de unul dintre părinţi sau după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

În cazul în care cetăţenii români nu îşi întocmesc actele de identitate în termenele stabilite de lege, aceştia vor fi sancţionaţi contravenţional conform O.U.G. 97/2005 şi O.G. 2/2001     cu amendă de la 40 la 80 lei.

În urma acţiunilor întreprinse poliţiştii locali au aplicat un număr de 232 sancţiuni contravenţionale cu amendă, precum şi un număr de 141 avertismente verbale.

 

Apel Dispecerat Sari la conținut