Serviciul Ordine Publică și Evidența Persoanelor din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu acționează în această perioadă, conform atribuțiilor prevăzute în Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, pentru punerea în legalitate a unui număr de 249 persoane care locuiesc pe raza municipiului Târgu Jiu fără documente legale. Este vorba despre cetățeni care au cărțile de identitate expirate, nefiind reînnoite în termele stabilite de lege și minori care au împlinit vârsta de 14 ani și nu s-au adresat încă Direcției Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor Târgu Jiu în vederea eliberării actului de identitate.

            Potrivit documentelor întocmite de polițiștii locali rezultă faptul că cei mai mulți cetățeni care au documentele de identitate expirate se află temporar în străinătate.

            Pentru evitarea situațiilor neplăcute cât și a sancționării contravenționale a cetățenilor care din anumite motive nu și-au reînnoit documentele în termenele stabilite de lege, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu face următoarele precizări:

Pentru cetățenii aflați temporar în străinătate:

          Actul de identitate se eliberează de către Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință a persoanei fizice, pe baza cererii formulate de persoana în cauză sau de către reprezentantul său legal;

          Cetățenii români cu domiciliul în România, aflați temporar în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea actului de identitate:

  1. La misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință, cu excepția cererii pentru eliberarea cărții de identitate povizorie;
  2. La serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură special autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din țara respectivă, cu excepția cererii pentru eliberarea cărții electronice de identitate prevăzute la art. 17, alin. (6), lit. a) din O.U.G. nr. 97/2005;

Pentru cetățenii aflați în străinătate sau care urmează să călătorească în străinătate ale căror termene de preschimbare a documentelor de identitate se apropie și nu doresc să se adreseze misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statele respective, facem precizarea că aceștia se pot adresa Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință cu 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile, evitând astfel expirarea actului de identitate în timpul călătoriei sau șederii în țara respectivă.

Cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani au obligația de a solicita eliberarea actului de identitate în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei. Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate însoțit de unul dintre părinți sau după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament.

Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

În cazul în care cetățenii români nu își întocmesc actele de identitate în termele stabilite de lege, aceștia pot fi sancționați contravențional conform O.U.G. nr. 97/2005 și OG nr. 2/2001 cu amendă de la 40 la 80 lei.

De asemenea, facem precizarea că persoana care a găsit sau a intrat în mod fortuit în posesia unui act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, are obligația să îl depună ori să îl trimită în termen de 24 de ore, la cel mai apropiat Serviciu Public Comunitar de Evidență a Persoanelor sau la cea mai apropiată unitate de poliție, în caz contra aceasta riscă să fie sancționată contravențional conform OUG nr. 97/2005 și OG nr. 2/2001 cu amendă de la 25 la 50 lei.

Compartimentul Informare și Relații Publice

Apel Dispecerat Sari la conținut