Polițiștii locali din cadrul Biroului Control Comercial al Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au acționat, în temeiul dispozițiilor stabilite prin Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare pentru respectarea normelor legale privind activitățile comerciale.

Polițiștii locali au desfășurat activități de verificare în Piața Centrală, zona agroalimentară. Conform documentelor întocmite rezultă că au fost verificați 123 producători și comercianți din sectorul legume-fructe.

În timpul desfășurării controalelor pe linia respectării normelor generale de comerț, polițiștii locali au constatat următoarele nereguli:

–          nedeţinerea la locul comercializării a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare;

–          cântare amplasate în spatele mărfurilor, fără a fi vizibile cumpărătorilor;

–          neafișarea prețurilor pe produsele comercializate;

–          neafișarea corespunzătoare a etichetei de produs;

–          depozitarea mărfurilor în faţa sau pe lângă masă, îngreunând astfel deplasarea cumpărătorilor pe căile de acces;

–          nedeţinerea la locul desfăşurării activităţii a acordurilor de funcţionare;

–          neafişarea datelor de identificare (persoane juridice);

–          neafişarea copiei atestatului de producător şi a filei vizate din carnetul de comercializare (producători agricoli);

–          închirierea structurilor de vânzare (a meselor) de la administratorul pieței și darea în folosință altor persoane.

Luând în considerare neregulile constatate, echipele de control au aplicat 10 sancțiuni contravenționale în cuantum de 2400 lei și 14 avertismente, conform prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, actualizată, cu modificările și completările ulterioate, HG nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 522/2018 privind aprobarea Regulamentului privind exercitarea activităților comerciale pe raza municipiului Târgu Jiu.

            Compartimentul Informare și Relații Publice

Apel Dispecerat Sari la conținut