În data de 04.04.2019, polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției mediului din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au desfășurat o acțiune de verificare pe str. Ulmului, str. Ioan Budai Deleanu, str. Măgura, str. Dimitrie Cantemir, în scopul depistării persoanelor care nu au încheiat contracte de salubrizare cu operatorul de salubrizare licențiat în aria de delegare, precum și în scopul inițierii procedurii de instituire a taxei speciale de salubrizare în cazul refuzului încheierii contractelor de salubrizare.

            La această acțiune au participat și reprezentanți ai Serviciului Gospodărire Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, reprezentanți ai S.C. POLARIS M Holding S.R.L., reprezentanți ai persoanelor de etnie romă, precum și un reprezentant al Secției L5 C.F.R. Târgu Jiu.

            Au fost depistate și identificate 42 persoane fizice care nu respectau prevederile legale în acest sens, iar în urma discuțiilor purtate la fața locului, reprezentanții S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L. au încheiat un număr de 35 contracte de salubrizare, fiind depistate totodată 7 cazuri în care contractele de salubrizare au fost reziliate pentru neachitarea serviciilor prestate anterior.

          Acțiunile de verificare a contractelor de salubrizare vor continua și în perioada următoare pe toată raza municipiului Târgu Jiu, intervenindu-se cu prioritate în zonele în care s-au depozitat în mod ilegal cantități mari de deșeuri.

În conformitate cu prevederile art.30, alin. (5) din Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 (republicată) a serviciului de salubrizare a localităţilor „constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de delegare respectivă”.

În situația depistării persoanelor care refuză încheierea acestor contracte, în conformitate cu prevederile Legii 270/2017 a prevenirii, se va acorda un termen pentru remedierea acestui aspect, în caz contrar, pe lângă sancțiunea contravențională aplicată, polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului și Disciplina în Construcții, împreună cu lucrători ai Serviciului Gospodărire Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu vor întocmi o situație cu persoanele care refuză încheierea contractelor de salubrizare pe care o vor înainta Direcției Publice de Venituri în scopul instituirii taxei speciale de salubrizare.

           Precizăm faptul că anterior acestei acțiuni de verificare, în data de 14 martie 2019, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu a demarat o acțiune de informare a cetățenilor din aceste zone, atât cu privire la obligația deținerii contractelor de salubrizare, cât și la interdicția depozitării ilegale a deșeurilor.

Totodată, polițiștii locali din cadrul serviciilor de ordine publică acționează permanent, în anumite puncte de pe raza municipiului Târgu Jiu (zone periferice, cartiere de locuințe), în scopul depistării și sancționării persoanelor care depozitează deșeuri menajere, moloz și alte tipuri de deșeuri inerte (piese de mobiler, saltele, obiecte sanitare, resturi vegetale etc.), în alte locuri decât cele special amenajate.

Compartimentul Informare și Relații Publice

 

IMG 20190405 WA0000 IMG 20190405 WA0001 IMG 20190405 WA0002 IMG 20190405 WA0003

Apel Dispecerat Sari la conținut