În domeniul circulației pe drumurile publice, polițiștii locali cu atribuții în acest sens, au avut în vedere asigurarea fluenţei traficului rutier, supravegherea cât mai multor străzi şi intersecţii de pe raza Municipiului Târgu Jiu, precum și sancționarea contravențională a conducătorilor auto care au încălcat prevederile legale. S-a acţionat permanent în scopul fluidizării traficului rutier cu ocazia diferitelor lucrări de refacere a covorului asfaltic pe unele artere de circulaţie, în zona unităţilor de învăţământ în scopul siguranţei deplasării elevilor către unităţile de învăţământ de pe raza Municipiului Târgu Jiu repartizate în cadrul sistemului integrat de ordine şi siguranţă publică, conform Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Târgu Jiu și au participat la asigurarea măsurilor de fluenţă trafic rutier şi pietonal, împreună cu celelalte structuri, cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere pe drumurile publice din municipiu, la manifestări cultural-artistice, sportive, religioase, spectacole şi târguri care au avut loc pe raza Municipiului Târgu Jiu.

 

     Totodată, polițiștii locali din cadrul Biroului Control Comercial au efectuat acțiuni de verificare și control în domeniul normelor generale de comerț. În atenția efectivelor au fost 903 agenți economici. Au fost verificate 36 de persoane  în privința transportului în regim de taxi și transportul în regim de închiriere, 33 de agenți economici care desfășoară activități comeciale în incinta spațiilor destinate învățământului preunivesitar, a căminelor și locurilor de cazare pentru elevi, în curțile acestor imobile, precum și pe trotuarele sau aleile de acces în aceste unități, 133 persoane fizice şi juridice care expun spre vânzare coroane funerare şi nu deţin aprobarea Primăriei Municipiului Târgu Jiu, care nu deţin autorizaţii de funcţionare, a comerţului ambulant neautorizat cu produse second-hand şi alte produse. În urma acțiunilor de control, au fost confiscate bunuri de la 31 de persoane pentru vânzarea ambulantă în alte locuri decât cele autorizate, precum și comercializarea cu obiecte de cult fără acordul cultului religios și aplicate 123 de sancțiuni contravenționale.

     În domeniul respectării protecției mediului și disciplinei în construcții au fost efectuate controale în mai multe zone ale municipiului Târgu Jiu în vederea depistării şi sancţionării persoanelor care aruncă deşeuri menajere şi industriale provenite din construcţii, precum și depozitarea necontrolată a deșeurilor, fiind demarată în acest scop procedura identificării proprietarilor care au obligația legală pentru luarea măsurilor necesare în vederea salubrizării și întreținerii corespunzătoare a terenurilor. În urma controalelor efectuate au fost identificate 5 împrejmuiri și 5 imobile aflate în stare avansată de degradare, pentru care au fost demarate procedurile legale în vederea identificării proprietarilor de drept şi înştiinţarea acestora cu privire la obligaţia de a întreţine în mod corespunzător faţadele clădirilor cu deschidere la căile publice de acces, prin efectuarea reparaţiilor necesare, refacerea finisajelor degradate, îndepărtarea urmelor de noroi şi inscripţionărilor obscene, spălarea şi înlocuirea geamurilor lipsă. Pentru neconformitate, au fost aplicate două sancțiuni contravenționale. În perioada 01.01.2017 – 30.06.2017, pe linia disciplinei în construcții au fost întocmite 345 note de constatare, fiind aplicate 51 sancțiuni contravenționale, dintre care: 34 pentru lucrări de construcții fără autorizație de construire, 5 pentru lucrări de construcții fără autorizație de desființare, 9 pentru nerespectarea documentației care a stat la baza eliberării autorizației de construire, 2 pentru obstrucționarea controlului, iar 1 pentru neanunțarea începerii lucrărilor.

      Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu va continua să acționeze  pentru a asigura ordinea și a siguranța cetățenilor în competența teritorială a Municipiului Târgu Jiu,  pentru creșterea siguranței în unitățile de învățământ în vederea îmbunătății în mod continuu a serviciului polițienesc în slujba cetățeanului, respectând prevederile legale și a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu.

 

Apel Dispecerat Sari la conținut