Primaria Târgu Jiu
 Logo Primaria TgJiu
 Consiliul Judetean Gorj
 stema-judetului-gorj 8392e0df377251
Prefectura Gorj
images
IPJ Gorj
politie
IJJ Gorj
00151803pi006
ISU Gorj
Emblema IGSU
 

DREPT LA REPLICĂ

DREPT LA REPLICĂ

Având în vedere informațiile apărute în ziarul Pandurul în data de 17.10.2017, prin articolul “Protest la ușa Poliției Locale. Cum a reacționat directorul Urdea”, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu face următoarele precizări pentru a evita inducerea în eroare a opiniei publice cu atât mai mult cu cât conducerea instituției, ori Compartimentul de Informare și Relații Publice, nu au fost contactate pentru un punct de vedere oficial și pertinent:

Organizarea desfășurării examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a fost stabilită conform legii, la data de 15.09.2017, prin decizie a conducătorului instituției, concluzionând astfel că stabilirea probei interviului nu are nici o legătură cu manifestația anunțată în vederea obstrucționării acesteia.

            Astfel, având în vedere numărul mare de candidați înscriși la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut din data de 16.10.2017, în urma corectării lucrărilor de către comisia de examen și stabilirea punctajelor individuale, rezultatele probei scrise au fost afișate la sediul instituției, conform anunțului nr. 3241/16.10.2017, la ora 17.00.

            Art. 60, alin (2) din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici dispune: Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea "admis" ori "respins" se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei organizatoare a concursului, în termenul prevăzut la art. 59 alin. (2) ( în termen de 72 de ore de la finalizarea fiecărei probe), astfel încât să se asigure rămânerea a cel puţin 48 de ore până la susţinerea următoarei probe, pentru depunerea şi soluţionarea unor eventuale contestaţii.

            De asemenea, art. 56, alin (1) din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici dispune: interviul se suține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

           

Compartimentul Informare și Relații Publice

Comunicat de presă

06.10.2017

Comunicat de presă

 

 

Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu salută actele de civism dovedite de cetățeni. O persoană din municipiul Târgu Jiu a predat la sediul instituției un plic cu bani, fără documente de identitate.

Suma a fost găsită pe un trotuar din Strada 22 Decembrie. Pentru că în interiorul plicului nu au fost găsite date de identificare ale titularului, persoana în cauză s-a adresat Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu.

 Agenții din cadrul Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanelor au urmat demersurile stabilite în conformitate cu Legea nr. 155/2010 a poliției locale, identificând persoana care a pierdut suma de bani. Este vorba despre o pensionară în vârstă de 79 de ani din municipiul Târgu Jiu. Aceasta s-a prezentat la sediul instituției și a recunoscut că a pierdut un plic pe care scria „FACTURI”, în zona menționată de persoana care a găsit suma de bani. 

Din documentele întocmite de polițiștii locali reiese faptul că târgujianca avea la momentul respectiv suma de 450 lei.

Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu îşi desfăşoară activitatea în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale. De asemenea, îi asigură pe cetățeni că  este permanent la dispoziția locuitorilor orașului, în limitele stabilite prin lege, promovând atitudinea civică și implicarea în realizarea unui climat de siguranță publică.

                                  

 

           

Compartimentul Informare și Relații Publice

Comunicat de presă 22.09.2017

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitor la faptul că poliția locală nu își mai poate exercita atribuțiile în vederea aplicării sancțiunilor contravenționale conducătorilor auto, neavând dreptul să solicite anumite documente, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu face următoarele precizări:
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus ca poliția locală să nu mai aplice sancțiuni conducătorilor auto pe necomunicarea în scris a datelor persoanei căreia i-a încredințat vehiculul spre a fi condus, doar în baza Codului Rutier, nefăcând referire la abaterile constatate în trafic, pentru oprire, staționare, parcare și acces interzis.
Așadar, necomunicarea în scris a datelor va fi în continuare sancționată, însă în conformitate cu dispozițiile art. 2, pct. 31 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
Astfel, Decizia nr. 11/19.06.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție dispune: “doar agentul constatator din cadrul poliției rutiere are compentența de a solicita proprietarului sau deținătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum și de a aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relațiilor solicitate”, nefiind precizate aspecte referitoare la contravențiile săvârșite în trafic, care sunt în competența poliției locale.
În concluzie, așa cum se motivează prin însăși Decizia nr. 11/2017 a ÎCCJ “este, însă, evidentă intenția legiuitorului de a da și în competența poliției locale atribuția de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis”, conform art. 7, lit. h) din Legea nr. 155/20210 a poliției locale, precum și de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor auto, conform art. 7 lit. a), ultima teză din aceeași lege, ori de a legitima și stabili identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale, conform art. 20 din alin. (1) lit. g) din lege.

Compartimentul Informare și Relații Publice

Informare privind măsurile instituite de Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu pentru asigurarea ordinii și siguranței publice în instituțiile de învățământ preuniversitar cu ocazia deschiderii noului an școlar 2017 - 2018

Informare privind măsurile instituite de Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu pentru asigurarea ordinii și siguranței publice în instituțiile de învățământ preuniversitar cu ocazia deschiderii noului an școlar 2017 - 2018


Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu va acționa, în temeiul dispozițiilor stabilite prin Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, cu efective mărite în data de 11 septembrie, zi în care debutează noul an școlar 2017– 2018.
Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutieră vor acționa în zona unităților de învățământ și pe bulevardele principale de pe raza municipiului Târgu Jiu în vederea fluidizării traficului rutier și pietonal, prevenirii blocării arterelor de circulație, organizării modului de parcare în zonele de responsabilitate.
De asemenea, polițiștii locali din cadrul Serviciilor de Ordine Publică vor acționa pentru menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea furturilor, violenței sau altor fapte antisociale, a delicvenței juvenile.
Pentru anul școlar 2017 – 2018 Poliția Locală a Municipului Târgu Jiu a stabilit o serie de acțiuni concrete care să asigure un climat de siguranță în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, conform planului de ordine și siguranță publică.
Una din prioritățile polițiștilor locali, în activitatea desfășurată, este creșterea siguranței elevilor și cadrelor didactice în unitățile de învățământ din Municipiul Târgu Jiu.
În data de 11.09.2017 se va acționa cu patrule pedestre și auto pentru a duce la îndeplinire obiectivele stabilite, alături de celelalte structuri cu atribuții de ordine și liniște publică din municipiu.
Totodată, echipajele mobile vor patrula în zona școlilor gimnaziale și liceelor, potrivit planului de acțiune și a itinerariilor de patrulare stabilite în vederea desfășurării în condiții bune a festivităților prilejuite deschiderii noului an școlar.


Compartimentul Informare și Relații Publice

Informare cu privire la măsurile instituite de Poliția Locală a Municipului Târgu Jiu în timpul Festivalului Berii și Festivalului Internațional de Folclor

21.08.2017

         Informare cu privire la măsurile instituite de Poliția Locală a Municipului Târgu Jiu în timpul Festivalului Berii și Festivalului Internațional de Folclor

Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu va acționa, în temeiul dispozițiilor stabilite prin Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 21.08.2017 – 27.08.2017 cu efective mărite, cât timp pe raza orașului se vor desfășura Festivalul Berii și Festivalul Internațional de Folclor.

Echipajele din cadrul instituției vor fi prezente la toate manifestările desfășurate pe parcursul săptămânii, în zonele de interes public.

Vor fi suplimentate efective din cadrul Serviciilor de Ordine Publică, Serviciului Circulație Rutieră și Biroului Control Comercial pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, fluidizării traficului pietonal și rutier, pentru prevenirea actelor de comerț ilicit și protecției mediului.

Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu va avea ca obiectiv legal creșterea siguranței în zonele în care se așteaptă prezența unui număr însemnat de persoane în timpul paradei formațiilor de peste hotare participante la Festivalul Internațional de Folclor, spectacolelor în aer liber organizate în Amfiteatrul din centrul municipiului Târgu Jiu și pe insulița Jiului. Totodată, prioritatea compartimentelor de ordine publică se referă la prevenirea și sancționarea faptelor contravenționale cu impact negativ asupra populației.

În timpul manifestărilor se va acționa cu patrule pedestre și auto pentru a duce la îndeplinire obiectivele stabilite, alături de celelalte structuri cu atribuții de ordine și liniște publică din municipiu, care vor fi implicate în manifestările din perioada 21.08.2017 – 27.08.2017.

Se va acționa pentru prevenirea și combaterea activității de comerț ce se desfășoară fără a respecta legislația în vigoare, iar pe linia protecției mediului, în atenția polițiștilor locali vor fi agenții economici și persoanele fizice care depozitează necontrolat și în alte locuri decât cele autorizate deșeuri sau ambalaje.

De asemenea, vor fi luate măsuri pentru prevenirea blocării circulației și va fi organizat modul de parcare.

Va fi acordată o atenție deosebită locațiilor precum: Insulița Jiului, Strada Victoria, cu precădere aleea pietonală și Amfiteatrul din Zona Centru, strada Bicaz și zonele învecinate.

Conform planului de măsuri cu privire la menţinerea ordinii şi siguranţei publice, efectivul stabilit în perioada cât timp se vor desfășura cele două evenimente pe raza Municipiului Târgu Jiu este de 40 de polițiști locali.

Compartimentul Informare și Relații Publice

Comunicat de presă 04.09.2017

Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu a acționat în după-amiaza zilei de 03.09.2017, conform dispozițiilor Legii nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea unui minor lipsit de supraveghere și încredințarea acestuia părinților.
Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Ordine Publică, în timp ce își desfășurau atribuțiile de serviciu în zona Parcului Central, au observat un copil în vârstă de șase ani, pierdut de familie. Minorul a fost preluat de un echipaj din cadrul Serviciului Circulație Rutieră și condus la sediul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu pentru identificarea acestuia și luarea măsurilor legale.
Din documentele întocmite de agenții constatatori, reiese faptul că băiețelul are domiciliul în comuna Bengești-Ciocadia, județul Gorj, neprezentând urme de violență. Acesta le-a relatat polițiștilor locali că se afla cu mama la cumpărături în momentul în care s-a pierdut.
Echipajul în cauză a cooperat cu polițiștii din Novaci și Bengești-Ciocadia pentru a comunica familiei că minorul a fost găsit pe raza municipiului Târgu Jiu.
La câteva ore distanță, mama copilului a ajuns în Parcul Central, fiind îndrumată de polițiștii locali către sediul instituției pentru încredințarea fiului său.
Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii.
Pentru a evita astfel de situații, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu îi sfătuiește pe cetățeni să acorde o atenție deosebită minorilor și să îi aibă în permanență atenție.
De asemenea, orice persoană poate apela cu încredere numărul de telefon al Dispeceratului instituției - 0253 225 434 - pentru a semnala problemele în limita competențelor stabilite prin lege.


Compartimentul Informare și Relații Publice

Comunicat presa

25.07.2017

Comunicat de presă

     Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Ordine Publică al Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au intervenit în seara zilei de 24.07.2017 , în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 155/2010, a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, pentru găsirea unei persoane care, conform sesizărilor primite prin Dispeceratul instituției, ar fi incendiat mai multe containere din Strada Gheorghe Magheru și Strada Alexandru Vlahuță.

      Din rapoartele de activitate întocmite reiese faptul că, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu în zonele respective, polițiștii locali au identificat o persoană de sex feminin cu probleme de comportament, fiind condusă la sediul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu în vederea legitimării și efectuării controlului preventiv.

      În urma documentației întocmite s-a stabilit că aceastea nu are domiciliu, fiind găsite asupra ei două brichete funcționale, o cutie de chibrituri și o candelă.

     Persoana în cauză a fost transportată de un echipaj al Poliției Locale  a Municipiului Târgu Jiu la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, Secția Psihiatrie pentru internare.

Compartimentul Informare și Relații Publice