Primaria Târgu Jiu
 Logo Primaria TgJiu
 Consiliul Judetean Gorj
 stema-judetului-gorj 8392e0df377251
Prefectura Gorj
images
IPJ Gorj
politie
IJJ Gorj
00151803pi006
ISU Gorj
Emblema IGSU
 

Sumă de bani restituită de polițiștii locali proprietarului care a pierdut-o

   Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu a acționat conform Legii nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare pentru identificarea unei persoane care a pierdut o sumă de bani. În data de 16.08.2019, la sediul instituției s-a prezentat o persoană de sex masculin cu suma de 501 lei despre care a spus că nu îi aparține, găsind-o lângă un bancomat din strada Nicolae Titulescu, din municipiul Târgu Jiu.

După intocmirea documentelor, la scurt timp au fost urmate demersurile stabilite în lege pentru identificarea proprietarul sumei de bani pierdute. A fost solicitat sprijin și personalului sucursalei în preajma căreia a fost găsită suma de bani. În cursul acestei zile, la sediul instituției s-a prezentat o persoană de sex masculin cu domiciliul în municipiul Târgu Jiu care a declarat că este proprietarul de drept. Bărbatul a relatat că bancnotele i-au alunecat din buzunar lângă agenția bancară în cauză fără să își dea seama la momentul respectiv.
În urma procedurilor efectuate, proprietarul a primit înapoi suma de bani respectivă.
Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu îi asigură pe toți cetățenii că este permanent la dispoziția lor, în limitele stabilite de lege și promovează implicarea cetățenilor în realizarea unui climat de siguranță civică, responsabilitate și corectitudine.

index

Comunicat de presă

Polițiștii locali din cadrul Biroului Control Comercial și Serviciului Ordine Publică Intervenție al Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu, alături de persoane din conducerea celor două compartimente, au efectuat verificări la unitățile de alimentație publică și locuri publice de pe raza orașului, cu scopul depistării încălcării normelor legale în vigoare, conform atribuțiilor stabilite în Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

Au fost verificate 13 unități de alimentație publică cu privire la respectarea programului de funcționare stabilit, iar conform documentelor întocmite de echipele de control rezultă că agenții economici în cauză au respectat programul de funcționare la momentul controlului.

De asemenea, în atenția polițiștilor locali au fost și sesizările primite din partea cetățenilor referitor la deranjarea liniștii și ordinii publice, în acest sens fiind verificate alte 4 unități de alimentație publică. În timpul controlului, agenții constatatori au depistat în afara barurilor închise, persoane care consumau băuturi alcoolice pe terasele de alimentație publică, cu mențiunea că administratorii societăților în cauză au fost atenționați în privința respectării programului de funcționare și a normelor legale în vigoare. Pentru neregulile constatate la cele 4 unități de alimentație publică urmează aplicarea unui număr de 3 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 2000 lei pentru următoarele abateri: nedeținerea avizului/autorizației de funcționare pentru activitatea pe terasa de alimentație publică, nerespectarea programului de funcționare, neprezentarea autorizației/avizului de funcționare pentru desfășurarea serviciilor de piață în terase de alimentație publică.

În timpul serviciului de patrulare polițiștii locali au mai depistat persoane fără adăpost, sau care consumau fie băuturi alcoolice pe domeniul public, fie semințe, resturile fiind aruncate la întâmplare. Acestea au fost legitimate și avertizate de către echipele de control pentru nerespectarea normelor în vigoare, iar cele din urmă au fost îndrumate să curețe resturile aruncate, strada și trotuarul fiind curățate în prezența polițiștilor locali.

            În timpul verificărilor, o persoană a fost sancționată contravențional de polițiștii locali pentru adresarea de expresii și cuvinte jignitoare. 

            Conform documentelor întocmite, polițiștii locali au legitimat în total 21 persoane.

Echipajele Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu vor efectua în continuare astfel de activități, obiectivul prioritar fiind asigurarea unui climat de siguranță a cetățeanului, prevenirea și sancționarea faptelor contravenționale.

            Compartimentul Informare și Relații Publice

a23fas1 as12da

Comunicat de presă

Polițiștii locali din cadrul Biroului Control Comercial al Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au acționat, în temeiul dispozițiilor stabilite prin Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare pentru respectarea normelor legale privind activitățile comerciale.

Polițiștii locali au desfășurat activități de verificare în Piața Centrală, zona agroalimentară. Conform documentelor întocmite rezultă că au fost verificați 123 producători și comercianți din sectorul legume-fructe.

În timpul desfășurării controalelor pe linia respectării normelor generale de comerț, polițiștii locali au constatat următoarele nereguli:

-          nedeţinerea la locul comercializării a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare;

-          cântare amplasate în spatele mărfurilor, fără a fi vizibile cumpărătorilor;

-          neafișarea prețurilor pe produsele comercializate;

-          neafișarea corespunzătoare a etichetei de produs;

-          depozitarea mărfurilor în faţa sau pe lângă masă, îngreunând astfel deplasarea cumpărătorilor pe căile de acces;

-          nedeţinerea la locul desfăşurării activităţii a acordurilor de funcţionare;

-          neafişarea datelor de identificare (persoane juridice);

-          neafişarea copiei atestatului de producător şi a filei vizate din carnetul de comercializare (producători agricoli);

-          închirierea structurilor de vânzare (a meselor) de la administratorul pieței și darea în folosință altor persoane.

Luând în considerare neregulile constatate, echipele de control au aplicat 10 sancțiuni contravenționale în cuantum de 2400 lei și 14 avertismente, conform prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, actualizată, cu modificările și completările ulterioate, HG nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 522/2018 privind aprobarea Regulamentului privind exercitarea activităților comerciale pe raza municipiului Târgu Jiu.

            Compartimentul Informare și Relații Publice

107.08.2019

Foto 2

 

Comunicat de presă

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică – Intervenție al Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au acționat, în perioada 01.01.2019 – 30.06.2019, conform atribuțiilor prevăzute în Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, în zona de competență, pentru asigurarea ordinii şi siguranței publice, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, constatarea şi aplicarea sancţiunilor privind încălcarea normelor de convieţuire socială, stabilite prin legi, alte acte normative şi hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu.      

Din documentele întocmite rezultă faptul că în timpul serviciului de patrulare, polițiștii locali au legitimat în total peste 1 100 persoane.

În ceea ce privește activitatea pe linie de prevenire, au fost efectuate 104 acțiuni de menținere a ordinii și liniștii publice în zona unităților de învățământ și au fost aplanate 25 stări conflictuale.

Conform datelor centralizate, în perioada menționată au fost aplicate 212 sancțiuni contravenționale. Cele mai multe, în număr de 119, au fost aplicate conform Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată pentru fapte precum: săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică, apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte, consumul de băuturi alcoolice în locuri publice.

            De asemenea, în urma rapoartelor întocmite rezultă 9 infracțiuni flagrante constatate de polițiștii locali, fiind întocmite documentele necesare în vederea continuării cercetărilor de către Poliția Română.

La capitolul intervenții la evenimente și sesizări soluționate situația se prezintă astfel: prin dispeceratul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au fost primite 179 de sesizări, 27 apeluri prin Numărul Unic de Urgență 112, 19 sesizări primite de la cetățeni, telefonic și 4 în scris, iar din oficiu un număr de 115.

Echipajele Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu vor efectua în continuare astfel de activități, obiectivul fiind asigurarea unui climat de siguranță a cetățeanului, prevenirea și sancționarea faptelor contravenționale cu impact negativ.

 

 

 

            Compartimentul Informare și Relații Publice

Foto 1Foto 2

Foto 3

Amendat de polițiștii locali pentru că a lăsat calul fără supraveghere

În data de 11.06.2019 polițiștii locali au sesizat serviciul specializat pentru ridicarea animalelor nesupravegheate din cadrul S.C. Edilitara Public S.A., întrucât au depistat un cal lăsat în libertate pe str. Tineretului din municipiul Târgu Jiu. Ulterior, proprietarul cabalinei a fost identificat și sancționat contravențional cu amendă în valoare de 100 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991.

11

Comunicat de presă

          În perioada, 01.01.2019 – 30.06.2019, polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului și Disciplina în Construcții au efectuat verificări în scopul depistării lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire, precum și a lucrărilor de construcții care nu respectă documentația tehnică ce a stat la baza eliberării autorizației de construire. Au fost constatate 38 abateri contravenționale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, pentru construcții realizate fără autorizații de construire/desființare sau pentru construcții realizate fără a respecta documentația tehnică ce a stat la baza eliberării autorizației de construire.

În urma acțiunilor și controalelor efectuate, s-au constatat 4 posibile fapte de natură penală, prevăzute de art. 24, lit. a) și b) din Legea nr. 50/1991, fiind întocmite procese verbale de constatare, conform prevederilor Codului de Procedură Penală în scopul sesizării instanțelor de judecată. Într-una din cele patru situații a fost vorba despre lucrări de construcții realizate fără autorizație de construire la o construcție aflată în zona de protecție a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”.

            De asemenea, au fost identificate 19 imobile și împrejmuiri aflate în stadiu avansat de degradare, ai căror deținători legali au fost înștiințați cu privire la obligația de a le întreține în mod corespunzător, prin efectuarea reparațiilor necesare, refacerea finisajelor degradate, zugrăvire, spălarea și înlocuirea geamurilor, s.a.m.d. Pentru neconformitate, au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

            Totodată, având în vedere creșterea îngrijorătoare a numărului de incidente provocate de desprinderea/prăbușirea unor elemente de construcții de la nivelul fațadelor și învelitorilor/teraselor condominiilor de pe raza municipiului Târgu Jiu, care, prin nivelul avansat de degradare, pun în pericol siguranța și sănătatea populației a fost inițiată o campanie de informare în scopul conștientizării reprezentanților asociațiilor de proprietari dar și a membrilor asociațiilor de proprietari, cu privire la drepturile și obligațiilor privind întreținerea și repararea fațadelor, acoperișurilor sau a altor părți comune din condominii.

            În urma verificărilor efectuate, 2 asociații de proprietari au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare de 1000 lei fiecare, pentru neluarea măsurilor necesare cu privire la repararea, reabilitarea și menținerea în stare de siguranță a blocurilor de locuințe.

            Până în prezent, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu a notificat 170 asociații de proprietari de pe raza municipiului Târgu Jiu.

            Conform documentelor întocmite de polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului și Disciplina în Construcții rezultă că, în perioada 01.01.2019 – 30.06.2019, au fost aplicate 56 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 214.000 lei, conform atribuțiilor prevăzute în Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește nerespectarea disciplinei în construcții, afișajului stradal și protecția mediului.

Compartimentul Informare și Relații Publice

IMG 20181223 WA0003IMG 20190314 WA0011

Identificat de polițiștii locali după ce a fost depistat săvârșind gesturi obscene

Polițiștii locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu, aflați în serviciul de patrulare în Parcul Central, au fost sesizați, în data de 28.06.2019, de faptul că un bărbat săvârșea gesturi obscene în preajma unei unități de alimentație publică, provocând indignare și temere în rândul cetățenilor aflați în zonă. La fața locului s-au deplasat două echipaje de Ordine Publică pentru identificarea persoanei în cauză. În urma primelor verificări s-a stabilit că persoana se afla în stare de ebrietate, aceasta fiind apoi condusă la sediul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu. Conform documentelor întocmite de polițiștii locali rezultă că numitul D.I. are 43 de ani și locuiește în comuna Câlnic, județul Gorj. În temeiul art. 12 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată cu modificările și completările ulterioare, bărbatul a fost condus la Poliția Municipiului Târgu Jiu în vederea continuării cercetărilor.

28