Primaria Târgu Jiu
 Logo Primaria TgJiu
 Consiliul Judetean Gorj
 stema-judetului-gorj 8392e0df377251
Prefectura Gorj
images
IPJ Gorj
politie
IJJ Gorj
00151803pi006
ISU Gorj
Emblema IGSU
 

Informare privind măsurile luate referitor la garajele insalubre din strada Castanilor și depozitarea ilegală a unor deșeuri provenite din construcții în zona Prelungirea Panduri

Având în vedere informațiile transmise de postul de televiziune Tele 3, în data de 03.04.2019, în cadrul emisiunii „A patra putere” în legătură cu depozitarea ilegală a unor deșeuri provenite din construcții în zona Prelungirea Panduri, fiind prezentate în acest sens materiale foto și video din care rezultau indicii cu privire la apartenența acestora unei societăți comerciale cu punct de lucru pe raza municipiului Târgu Jiu, având obiect principal de activitate comercializarea de produse IT&C, electronice și electrocasnice, cât și în legătură cu garajele insalubre din str. Castanilor, aflate în stare avansată de degradare, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu face următoarele precizări:

În legătură cu deșeurile depozitate necorespunzător polițiștii locali au constatat că aspectele prezentate se confirmă, fapt pentru care reprezentantul societății comerciale în cauză a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 169/2006 privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire a Municipiului Târgu Jiu;

În privința garajelor aflate pe strada Castanilor din municipiul Târgu Jiu au fost transmise 5 înștiințări deținătorilor legali ai acestor construcții, în vederea respectării obligației de a le întreține în mod corespunzător;

Pentru neconformitate, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 500 lei, în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 19/2002 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Municipiului Târgu Jiu.

Comunicat de presă

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică3 al Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au acționat, în perioada 01.01.2019 – 31.03.2019, conform atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, în zona de competență, pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică, aprobat în condiţiile legii.

Din documentele întocmite rezultă faptul că în timpul serviciului de patrulare, polițiștii locali au legitimat 230 persoane și au aplicat 146 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 11.000 lei. Cele mai multe au fost aplicate persoanelor care au călătorit fără bilet în mijloacele de transport în comun. Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 403/2006 privind stabilirea unor norme pentru desfășurarea transportului urban de călători, au fost aplicate 96 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 9.600 lei.

Din bilanțul activității pe primele 3 luni ale anului 2019, rezultă că au mai fost aplicate: 5 sancțiuni contravenționale pentru lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri, 9 pentru nerespectarea prevederilor legale privind depozitarea deșeurilor și menținerea curățeniei în locurile publice, 5 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor privind interzicerea fumatului în spaţiile publice închise și 7 sancțiuni contravenționale pentru săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică.

Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu recomandă cetățenilor care observă încălcări ale legislației, să apeleze numărul de telefon al dispeceratului instituției: 0253/225 434, astfel încât polițiștii locali să se deplaseze la fața locului în vederea luării măsurilor legale în timp util. 

                Compartimentul Informare și Relații Publice

14786214562

Comunicat de presă

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică – Intervenție al Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au acționat, în perioada 01.03.2019 – 31.03.2019, conform atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, în zona de competență, pentru asigurarea ordinii şi siguranței publice, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, constatarea şi aplicarea sancţiunilor privind încălcarea normelor de convieţuire socială, stabilite prin legi, alte acte normative şi hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu.      

Din documentele întocmite rezultă faptul că în timpul serviciului de patrulare, polițiștii locali au legitimat în total 169 persoane. În ceea ce privește activitatea pe linie de prevenire, au fost efectuate 33 acțiuni de menținere a ordinii și liniștii publice în zona unităților de învățământ și au fost aplanate 3 stări conflictuale. În aceeași perioadă, în zona de competență, au fost depistate 7 persoane care apelau la mila publicului și 4 persoane fără adăpost, fiind luate măsurile prevăzute de lege.

            De asemenea, polițiștii locali au constatat, în timpul efectuării atribuțiilor de serviciu, infracțiunea de lovire și alte violențe, fiind întocmit procesul verbal de constatare, iar persoana în cauză a fost predată Poliției Municipiului Târgu Jiu, în vederea continuării cercetărilor.

La capitolul intervenții la evenimente și sesizări soluționate, situația se prezintă astfel: prin dispeceratul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au fost primite 21 de sesizări, 4 direct de la cetățeni și 27 sesizări din oficiu.

În luna martie, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică – Intervenție au aplicat 46 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 10 050 lei, conform actelor normative aflate în vigoare.

Echipajele Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu vor efectua în continuare astfel de activități, obiectivul prioritar fiind asigurarea unui climat de siguranță a cetățeanului, prevenirea și sancționarea faptelor contravenționale cu impact negativ.

         

 

   Compartimentul Informare și Relații Publice

 

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Comunicat de presă

           În data de 04.04.2019, polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției mediului din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au desfășurat o acțiune de verificare pe str. Ulmului, str. Ioan Budai Deleanu, str. Măgura, str. Dimitrie Cantemir, în scopul depistării persoanelor care nu au încheiat contracte de salubrizare cu operatorul de salubrizare licențiat în aria de delegare, precum și în scopul inițierii procedurii de instituire a taxei speciale de salubrizare în cazul refuzului încheierii contractelor de salubrizare.

            La această acțiune au participat și reprezentanți ai Serviciului Gospodărire Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, reprezentanți ai S.C. POLARIS M Holding S.R.L., reprezentanți ai persoanelor de etnie romă, precum și un reprezentant al Secției L5 C.F.R. Târgu Jiu.

            Au fost depistate și identificate 42 persoane fizice care nu respectau prevederile legale în acest sens, iar în urma discuțiilor purtate la fața locului, reprezentanții S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L. au încheiat un număr de 35 contracte de salubrizare, fiind depistate totodată 7 cazuri în care contractele de salubrizare au fost reziliate pentru neachitarea serviciilor prestate anterior.

          Acțiunile de verificare a contractelor de salubrizare vor continua și în perioada următoare pe toată raza municipiului Târgu Jiu, intervenindu-se cu prioritate în zonele în care s-au depozitat în mod ilegal cantități mari de deșeuri.

În conformitate cu prevederile art.30, alin. (5) din Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 (republicată) a serviciului de salubrizare a localităţilor „constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de delegare respectivă”.

În situația depistării persoanelor care refuză încheierea acestor contracte, în conformitate cu prevederile Legii 270/2017 a prevenirii, se va acorda un termen pentru remedierea acestui aspect, în caz contrar, pe lângă sancțiunea contravențională aplicată, polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului și Disciplina în Construcții, împreună cu lucrători ai Serviciului Gospodărire Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu vor întocmi o situație cu persoanele care refuză încheierea contractelor de salubrizare pe care o vor înainta Direcției Publice de Venituri în scopul instituirii taxei speciale de salubrizare.

           Precizăm faptul că anterior acestei acțiuni de verificare, în data de 14 martie 2019, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu a demarat o acțiune de informare a cetățenilor din aceste zone, atât cu privire la obligația deținerii contractelor de salubrizare, cât și la interdicția depozitării ilegale a deșeurilor.

Totodată, polițiștii locali din cadrul serviciilor de ordine publică acționează permanent, în anumite puncte de pe raza municipiului Târgu Jiu (zone periferice, cartiere de locuințe), în scopul depistării și sancționării persoanelor care depozitează deșeuri menajere, moloz și alte tipuri de deșeuri inerte (piese de mobiler, saltele, obiecte sanitare, resturi vegetale etc.), în alte locuri decât cele special amenajate.

Compartimentul Informare și Relații Publice

 

IMG 20190405 WA0000 IMG 20190405 WA0001 IMG 20190405 WA0002 IMG 20190405 WA0003

Comunicat de presă

Polițiștii locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au acționat, în perioada 22.03.2019 – 25.03.2019, conform Legii nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, în zona de competență, pentru identificarea persoanelor care nu respectă prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 307/2006 privind stabilirea unor reguli de circulație a vehiculelor cu tracțiune animală și de protejare a spațiilor verzi în municipiul Târgu Jiu.

Conform rapoartelor de activitate întocmite de polițiștii locali, rezultă faptul că în perioada menționată au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 2 400 lei pentru nerespectarea art.1, alin (3) din HCL nr. 307/2006 care dispune: Atelajele vor fi prevăzute obligatoriu cu colectoare de fecale, coșuri pentru furaje, mătură și lopată, deținătorii/utilizatorii acestora având obligația de a nu lăsa reziduuri pe traseul de deplasare și/sau la locul de staționare.

Străzile din municipiul Târgu Jiu pe care persoanele sancționate au fost depistate sunt: Strada Barajelor, Aleea Plopilor, Strada Șișești, Strada Lotrului și Strada Agriculturii.

De asemenea, conform datelor centralizate, de la începutul anului 2019 și până în prezent, polițiștii locali au aplicat 25 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4 900 lei, pentru nerespectarea dispozițiilor stabilite în același act normativ.

Sancțiunea contravențională prevăzută pentru astfel de fapte este cuprinsă între 100 și 500 lei.

Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu va continua să desfășoare în perioada următoare astfel de acțiuni și recomandă cetățenilor care observă încălcări ale legislației, să apeleze numărul de telefon al dispeceratului instituției: 0253/225 434, astfel încât polițiștii locali să se deplaseze la fața locului în vederea luării măsurilor legale.

Compartimentul Informare și Relații Publice

 

478524 ased3erfdc Foto67ujklop098iuyhg1 ft567ujko098uhy

Polițiștii locali au verificat unitățile de alimentație publică din municipiul Târgu Jiu

         Polițiștii locali din cadrul Biroului Control Comercial și compartimentelor de ordine publică au efectuat verificări, în noaptea de 16.03.2019, în intervalul orar 24.00 - 06:00, la unitățile de alimentație publică de pe raza municipiului Târgu Jiu, cu scopul depistării încălcării normelor legale în vigoare, conform atribuțiilor stabilite de Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

       În timpul verificărilor, echipele de control au urmărit următoarele aspecte: deținerea autorizațiilor necesare funcționării, afișarea la loc vizibil a denumirii societății și a orarului de funcționare din autorizație, respectarea orarului de funcționare aprobat, respectarea normelor privind fumatul în spațiile publice închise, consumul de băuturi alcoolice în locuri nepermise, tulburarea liniștii și ordinii publice, respectarea normelor de conviețuire socială. În timpul controlului au fost verificați 17 agenți economici, totodată fiind legitimate 12 persoane, aflate în unitățile de alimentație publică. Agenții constatatori au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 400 lei, conform OG nr. 99/2000 R, pentru nerespectarea orarului de funcționare.

      Totodată, 3 dintre agenții economici au fost invitați la sediul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu pentru verificarea documentelor, urmând să fie luate măsurile legale care se impun.

0c862195 5ddc 4c6f a745 8f1ebcc8eda2  b988529a 7844 4d8c abc7 63f6b8a2f1f3 d6a48e86 9b47 4279 a8c5 68aee023f33a f24c451f 95d6 4f47 a4c3 c7f8d5319257f92bfe3d 4c35 442b 8b4e 7e569e0a647c