Primaria Târgu Jiu
 Logo Primaria TgJiu
 Consiliul Judetean Gorj
 stema-judetului-gorj 8392e0df377251
Prefectura Gorj
images
IPJ Gorj
politie
IJJ Gorj
00151803pi006
ISU Gorj
Emblema IGSU
 

Trafic fluidizat de politistii locali dupa ce o autoutilitara a ramas blocata pe calea ferata

      În seara zilei de miercuri, 06.02.2019, aflați în timpul serviciului de patrulare, polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu  au depistat, pe strada Ana Ipătescu, zona depozitelor, chiar pe calea ferată, o autoutilitară care a derapat, părăsind partea carosabilă și oprindu-se în gardul din apropiere. Au fost luate primele măsuri. Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației rutiere au acționat, conform atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, pentru fluidizarea traficului rutier în zona respectivă. Totodată, autoutilitara a fost scoasă de pe calea ferată,  fiind informată Poliția Transporturi Feroviare despre eveniment

Compartimentul Informate si Relații Publice

Comunicat de presă

     Polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu s-au autosesizat joi seara, în data de 31.01.2019, și au luat măsura îndepărtării unor cabaline de pe strada Popa Șapcă din municipiul Târgu Jiu pentru evitarea unui pericol iminent de producere a unor accidente provocate din cauza animalelor lăsate nesupravegheate pe domeniul public.
     Conform Legii nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, polițiștii locali constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei, sesizează serviciile specializate pentru ridicarea animalelor nesupravegheate şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost.
     Cabalinele au fost supravegheate de polițiștii locali până la sosirea unui echipaj din cadrul SC Edilitara SA care a transportat animalele la adăpostul înființat în acest sens.
     Din informațiile obținute până în prezent rezultă că proprietarul nu și-a revendicat animalele, nefiind stabilită identitatea acestuia.
     Potrivit dispozițiilor art. 2, pct. 17 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri constituie contravenţie și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei.

 

 

 

 

Compartimentul Informare și Relații Publice

Comunicat de presă

    Polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au acționat, în data 29.01.2019, conform atribuțiilor stabilite în Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică în timpul acțiunii de salubrizare efectuată de SC Edilitara SA în apartamentul unei persoane care depozita diferite deșeuri, sticle, haine și obiecte vechi.
    Reprezentând un adevărat focar cu risc crescut de îmbolnăvire pentru toți locatarii, polițiștii locali au efectuat mai multe demersuri, în mod gradual, în scopul soluționării aspectelor sesizate de asociația de proprietari.
   A fost identificat proprietarul, fiindu-i aduse la cunoștință dispozițiile legale privind obligația de a salubriza și întreține în mod corespunzător locuința respectivă dar și conștientizarea acestuia asupra consecințelor negative generate de mediul insalubru în care locuiește.
Întrucât proprietarul a refuzat să își îndeplinească obligațiile legale, polițiștii locali i-au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 200 lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 169/2006 privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire a Municipiului Târgu Jiu.
   De asemenea, pentru eliminarea disconfortului fizic și psihic creat locatarilor, polițiștii locali au învederat asociația de proprietari cu privire la dispozițiile art. 18 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (în vigoare la acea dată): în cazurile în care în clădirile de locuinţe unul dintre proprietari sau chiriaşi împiedică, cu bună-ştiinţă şi sub orice formă, folosirea normală a clădirii de locuit, creând prejudicii celorlalţi proprietari ori chiriaşi, după caz, proprietarii sau reprezentantul legal al acestora pot solicita instanţei să hotărască măsurile pentru folosirea normală a clădirii, precum şi plata daunelor.
    Judecătoria Târgu Jiu a admis cererea formulată de asociația de proprietari, obligând persoana în cauză să procedeze la igienizarea apartamentului iar în cazul refuzului, aceasta a fost autorizată să pătrundă în imobil și să îl igienizeze.


Compartimentul Informare și Relații Publice

 

IMG 20190129 WA0000 IMG 20190129 WA0002

Comunicat de presă

Polițiștii locali din cadrul Biroului Control Comercial al Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au acționat în această perioadă, în temeiul dispozițiilor stabilite prin Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare pentru respectarea normelor legale privind activitățile comerciale.

De la începutul anului și până în prezent au fost verificați 50 de agenți economici care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Târgu Jiu. Verificările au fost efectuate în urma sesizărilor, dar și conform planurilor de control aprobate la nivelul instituției.

În urma deficiențelor constatate au fost aplicate 27 sancțiuni contravenționale, conform Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, în valoare totală de 4 800 lei.

În timpul desfășurării controalelor pe linia respectării normelor generale de comerț a fost depistat un agent economic care avea expuse la vânzare produse cu termenul de valabilitate expirat, iar Acordul de Funcționare eliberat de Primăria Municipiului Târgu Jiu nu era afișat. Produsele au fost confiscate și distruse, iar pentru deficiențele constatate a fost aplicată o sancțiune în valoare de 300 lei, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 522/2018 privind aprobarea Regulamentului privind exercitarea activităților comerciale pe raza municipiului Târgu Jiu.

Compartimentul Informare și Relații Publice

Drept la replică

Având în vedere informațiile apărute în articolul publicat în data de 22.01.2019 pe site-ul www.gorj-domino.ro „Foto. Bătaie de joc la adresa polițiștilor locali! De pază, sub umbrelă, în parcurile din Târgu Jiu”, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu face următoarele precizări pentru prezentarea unui punct de vedere pertinent, astfel încât opinia publică să fie corect informată cu atât mai mult cu cât conducerea instituției, ori Compartimentul de Informare și Relații Publice nu au fost contactate pentru un punct de vedere oficial:

Luând în considerare art. 2, lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă, în sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta, prin temperaturi extreme se înţelege temperaturile exterioare ale aerului, care scad sub -20°C sau, corelate cu condiţii de vant intens, pot fi echivalate cu acest nivel.

            Deși în municipiul Târgu Jiu nu au fost înregistrate temperaturi extreme până în acest moment, așa cum se precizează în actul normativ în vigoare, în privința polițiștilor locali care efectuează serviciu de patrulare în parcurile din municipiul Târgu Jiu au fost luate măsurile necesare pentru menținerea stării de sănătate a angajaților, conform art. 5, lit. a), b) și c) din aceeași OG nr. 99/2000 care dispune: în perioadele cu temperaturi scăzute extreme angajatorii trebuie sa asigure următoarele măsuri minimale pentru menţinerea stării de sănătate a salariaţilor care lucrează în aer liber:

   a) distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoana/schimb;

   b) acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se vor asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător;

   c) asigurarea echipamentului individual de protecţie.

            În concluzie, polițiștii locali care efectuează serviciu de patrulare în cele două parcuri au luat la cunoștință măsurile stabilite de lege și institutuite la nivelul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu, pe timpul iernii, prin dispoziție. De asemenea, pe timpul nopții, fiecare polițist local din patrulă poate să se încălzeacă în încăperea aflată în perimetru, păstrând legătura cu celălalt agent care va rămâne în serviciul de patrulare, în apropierea operelor de artă.

Compartimentul Informare și Relații Publice

Comunicat de presă

Polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului și Disciplina în Construcții au intensificat acțiunile de verificare a modului în care sunt respectate normele de protecția mediului pe raza municipiului Târgu Jiu, atât de către cetățeni și agenți economici, cât și de către operatorul serviciului de salubrizare, în conformitate cu atribuțiile prevăzute de Legea nr. 155/2010 a poliției locale, dar și a H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

Echipele de control au verificat dacă sunt respectate normele în vigoare privind păstrarea curăţeniei în locurile publice dar și a modului de ridicare a deșeurilor menajere de către operatorul serviciului de salubrizare care acționează pe raza municipiului Târgu Jiu, respectiv S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L. În urma constatărilor efectuate, operatorului serviciului de salubrizare în cauză i-au fost aplicate două sancțiuni contravenționale în cuantum de 2 000 lei, pentru nerespectarea obligației de a asigura efectuarea curățeniei în locurile special amenajate de depozitare a reziduurilor menajere, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 19/2002 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza municipiului Târgu Jiu.

Polițiștii locali vor desfășura zilnic activități de monitorizare a zonelor de pe raza municipiului Târgu Jiu cunoscute ca fiind cu grad ridicat de risc în ceea ce privește depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere, în scopul depistării și sancționării contravenționale a persoanelor care depozitează ilegal deșeuri.

De asemenea, polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului și Disciplina în Construcții cu sprijinul efectivelor de ordine publică din cadrul instituției vor efectua verificări în vederea identificării și sancționării contravenționale a persoanelor care depozitează deșeurile menajere lângă recipientele de colectare ce aparțin operatorului serviciului de salubrizare. Fapta constituie contravenție și se sancționează cu amendă în valoare de 1 000 lei, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 169/2006 privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire a Municipiului Târgu Jiu.

De asemenea, polițiștii locali vor verifica existența contractelor de salubrizare pentru ridicarea deșeurilor menajere atât în cazul persoanelor fizice cât și persoanelor juridice care își au domiciliul sau sediul în imobilele individuale de pe raza municipiului Târgu Jiu.

          Potrivit art. 30, alin. (5) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de delegare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Compartimentul Informare și Relații Publice

IMG 20181102 WA0015 1IMG 20181102 WA0001 2

 

Informare privind măsurile luate de Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu în perioada sezonului rece și pentru redeschiderea anului școlar

Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu a luat o serie de măsuri specifice pe parcursul sezonului rece, conform atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 155/2010 a poliției locale și Hotărârea de Guvern nr. 1332/2010. Compartimentele din cadrul instituției au fost angrenate în acțiuni pentru acordarea sprijinului necesar mai ales în perioada căderilor masive de zăpadă.

            În acest sens, având în vedere fenomenele meteorologice înregistrate în această iarnă, polițiștii locali au participat pentru sprijinirea comandamentului de iarnă, instituit la nivelul municipiului Târgu Jiu, fiind dispusă verificarea zonelor de competență pentru constatarea incidentelor apărute. Conform rapoartelor întocmite, polițiștii locali au constatat și raportat dispeceratului instituției în perioada 14.12.2018 – 10.01.2019, un număr de 106 evenimente. Câteva dintre aspectele constatate și raportate se referă la arbori doborâți la pământ în număr total de 29, 49 cabluri de diferite tipuri rupte sau căzute pe domeniul public, 11 stâlpi de iluminat public rupți sau deteriorați, căderi de zăpadă sau țurțuri dar și mai multe capace de canal desprinse din carosabil. În urma apelurilor primite, dispeceratul poliției locale a anunțat în scurt timp instituțiile și serviciile competente pentru luarea măsurilor necesare. Având în vedere constatările respective, polițiștii locali au intervenit în mod direct prin dirijarea traficului în zonele cu probleme, au delimitat cu bandă zonele și clădirile unde exista riscul unor căderi masive de zăpadă care prezentau pericol pentru populație, fiind luate și alte măsuri specifice până la venirea echipajelor de intervenție, au delimitat anumite tronsoane de stradă cu stâlpi și bandă în vederea asigurării spațiului de lucru pentru utilajele de deszăpezire, ajutând la fluidizarea traficului rutier, în intervalul orar 19.00 – 07.00, atunci când s-au desfășurat activitățile de ridicare, încărcare și transportare a zăpezii, totodată proprietarii de autovehicule fiind înștiințați pentru a nu parca pe tronsoanele stabilite în comandamentul de iarnă, astfel încât să nu obstrucționeze activitățile de deszăpezire.

În domeniul circulației rutiere, polițiștii locali au acordat sprijin pe raza municipiului Târgu Jiu, atât ziua cât și pe timpul nopții atunci când au avut loc activități de deszăpezire pe carosabil în stațiile de transport în comun, stații taxi, căi de acces ale Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, ale Serviciului Județean de Ambulanță și unităților administrativ teritoriale.

Citește mai departe...