Primaria Târgu Jiu
 Logo Primaria TgJiu
 Consiliul Judetean Gorj
 stema-judetului-gorj 8392e0df377251
Prefectura Gorj
images
IPJ Gorj
politie
IJJ Gorj
00151803pi006
ISU Gorj
Emblema IGSU
 

Comunicat de presă

Polițiștii locali cu atribuții în domeniul Ordinii și Liniștii Publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au acționat, în perioada 08.03.2019 – 11.03.2019, conform atribuțiilor stabilite de Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare pentru asigurarea ordinii şi siguranței publice, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, constatarea şi aplicarea sancţiunilor privind încălcarea normelor de convieţuire socială, stabilite prin legi, alte acte normative şi hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu.      

            Din documentele întocmite rezultă faptul că în timpul serviciului de patrulare, polițiștii locali s-au sesizat din oficiu și au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale în cuantum de 2800 lei, conform Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

            Persoanele în cauză au fost sancționate pentru fapte precum: săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor, consum de băuturi alcoolice în locuri publice, provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice.

Echipajele Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu vor efectua în continuare verificări, obiectivul prioritar fiind asigurarea unui climat de siguranță a cetățeanului, prevenirea și sancționarea faptelor contravenționale cu impact negativ.

Compartimentul Informare și Relații Publice

foto 1 

foto 2 foto 3 foto 4

Comunicat de presă

Serviciul Ordine Publică și Evidența Persoanelor din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu acționează în această perioadă, conform atribuțiilor prevăzute în Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, pentru punerea în legalitate a unui număr de 249 persoane care locuiesc pe raza municipiului Târgu Jiu fără documente legale. Este vorba despre cetățeni care au cărțile de identitate expirate, nefiind reînnoite în termele stabilite de lege și minori care au împlinit vârsta de 14 ani și nu s-au adresat încă Direcției Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor Târgu Jiu în vederea eliberării actului de identitate.

            Potrivit documentelor întocmite de polițiștii locali rezultă faptul că cei mai mulți cetățeni care au documentele de identitate expirate se află temporar în străinătate.

            Pentru evitarea situațiilor neplăcute cât și a sancționării contravenționale a cetățenilor care din anumite motive nu și-au reînnoit documentele în termenele stabilite de lege, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu face următoarele precizări:

Pentru cetățenii aflați temporar în străinătate:

-          Actul de identitate se eliberează de către Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință a persoanei fizice, pe baza cererii formulate de persoana în cauză sau de către reprezentantul său legal;

-          Cetățenii români cu domiciliul în România, aflați temporar în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea actului de identitate:

  1. La misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință, cu excepția cererii pentru eliberarea cărții de identitate povizorie;
  2. La serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură special autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din țara respectivă, cu excepția cererii pentru eliberarea cărții electronice de identitate prevăzute la art. 17, alin. (6), lit. a) din O.U.G. nr. 97/2005;

Pentru cetățenii aflați în străinătate sau care urmează să călătorească în străinătate ale căror termene de preschimbare a documentelor de identitate se apropie și nu doresc să se adreseze misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statele respective, facem precizarea că aceștia se pot adresa Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință cu 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile, evitând astfel expirarea actului de identitate în timpul călătoriei sau șederii în țara respectivă.

Cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani au obligația de a solicita eliberarea actului de identitate în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei. Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate însoțit de unul dintre părinți sau după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament.

Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

În cazul în care cetățenii români nu își întocmesc actele de identitate în termele stabilite de lege, aceștia pot fi sancționați contravențional conform O.U.G. nr. 97/2005 și OG nr. 2/2001 cu amendă de la 40 la 80 lei.

De asemenea, facem precizarea că persoana care a găsit sau a intrat în mod fortuit în posesia unui act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, are obligația să îl depună ori să îl trimită în termen de 24 de ore, la cel mai apropiat Serviciu Public Comunitar de Evidență a Persoanelor sau la cea mai apropiată unitate de poliție, în caz contra aceasta riscă să fie sancționată contravențional conform OUG nr. 97/2005 și OG nr. 2/2001 cu amendă de la 25 la 50 lei.

Compartimentul Informare și Relații Publice

Trafic fluidizat de politistii locali dupa ce o autoutilitara a ramas blocata pe calea ferata

      În seara zilei de miercuri, 06.02.2019, aflați în timpul serviciului de patrulare, polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu  au depistat, pe strada Ana Ipătescu, zona depozitelor, chiar pe calea ferată, o autoutilitară care a derapat, părăsind partea carosabilă și oprindu-se în gardul din apropiere. Au fost luate primele măsuri. Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației rutiere au acționat, conform atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, pentru fluidizarea traficului rutier în zona respectivă. Totodată, autoutilitara a fost scoasă de pe calea ferată,  fiind informată Poliția Transporturi Feroviare despre eveniment

Compartimentul Informate si Relații Publice

Comunicat de presă

     Polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu s-au autosesizat joi seara, în data de 31.01.2019, și au luat măsura îndepărtării unor cabaline de pe strada Popa Șapcă din municipiul Târgu Jiu pentru evitarea unui pericol iminent de producere a unor accidente provocate din cauza animalelor lăsate nesupravegheate pe domeniul public.
     Conform Legii nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, polițiștii locali constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei, sesizează serviciile specializate pentru ridicarea animalelor nesupravegheate şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost.
     Cabalinele au fost supravegheate de polițiștii locali până la sosirea unui echipaj din cadrul SC Edilitara SA care a transportat animalele la adăpostul înființat în acest sens.
     Din informațiile obținute până în prezent rezultă că proprietarul nu și-a revendicat animalele, nefiind stabilită identitatea acestuia.
     Potrivit dispozițiilor art. 2, pct. 17 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri constituie contravenţie și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei.

 

 

 

 

Compartimentul Informare și Relații Publice

Comunicat de presă

Polițiștii locali din cadrul Biroului Control Comercial al Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au acționat în această perioadă, în temeiul dispozițiilor stabilite prin Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare pentru respectarea normelor legale privind activitățile comerciale.

De la începutul anului și până în prezent au fost verificați 50 de agenți economici care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Târgu Jiu. Verificările au fost efectuate în urma sesizărilor, dar și conform planurilor de control aprobate la nivelul instituției.

În urma deficiențelor constatate au fost aplicate 27 sancțiuni contravenționale, conform Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, în valoare totală de 4 800 lei.

În timpul desfășurării controalelor pe linia respectării normelor generale de comerț a fost depistat un agent economic care avea expuse la vânzare produse cu termenul de valabilitate expirat, iar Acordul de Funcționare eliberat de Primăria Municipiului Târgu Jiu nu era afișat. Produsele au fost confiscate și distruse, iar pentru deficiențele constatate a fost aplicată o sancțiune în valoare de 300 lei, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 522/2018 privind aprobarea Regulamentului privind exercitarea activităților comerciale pe raza municipiului Târgu Jiu.

Compartimentul Informare și Relații Publice

Comunicat de presă

    Polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au acționat, în data 29.01.2019, conform atribuțiilor stabilite în Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică în timpul acțiunii de salubrizare efectuată de SC Edilitara SA în apartamentul unei persoane care depozita diferite deșeuri, sticle, haine și obiecte vechi.
    Reprezentând un adevărat focar cu risc crescut de îmbolnăvire pentru toți locatarii, polițiștii locali au efectuat mai multe demersuri, în mod gradual, în scopul soluționării aspectelor sesizate de asociația de proprietari.
   A fost identificat proprietarul, fiindu-i aduse la cunoștință dispozițiile legale privind obligația de a salubriza și întreține în mod corespunzător locuința respectivă dar și conștientizarea acestuia asupra consecințelor negative generate de mediul insalubru în care locuiește.
Întrucât proprietarul a refuzat să își îndeplinească obligațiile legale, polițiștii locali i-au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 200 lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 169/2006 privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire a Municipiului Târgu Jiu.
   De asemenea, pentru eliminarea disconfortului fizic și psihic creat locatarilor, polițiștii locali au învederat asociația de proprietari cu privire la dispozițiile art. 18 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (în vigoare la acea dată): în cazurile în care în clădirile de locuinţe unul dintre proprietari sau chiriaşi împiedică, cu bună-ştiinţă şi sub orice formă, folosirea normală a clădirii de locuit, creând prejudicii celorlalţi proprietari ori chiriaşi, după caz, proprietarii sau reprezentantul legal al acestora pot solicita instanţei să hotărască măsurile pentru folosirea normală a clădirii, precum şi plata daunelor.
    Judecătoria Târgu Jiu a admis cererea formulată de asociația de proprietari, obligând persoana în cauză să procedeze la igienizarea apartamentului iar în cazul refuzului, aceasta a fost autorizată să pătrundă în imobil și să îl igienizeze.


Compartimentul Informare și Relații Publice

 

IMG 20190129 WA0000 IMG 20190129 WA0002

Comunicat de presă

Polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului și Disciplina în Construcții au intensificat acțiunile de verificare a modului în care sunt respectate normele de protecția mediului pe raza municipiului Târgu Jiu, atât de către cetățeni și agenți economici, cât și de către operatorul serviciului de salubrizare, în conformitate cu atribuțiile prevăzute de Legea nr. 155/2010 a poliției locale, dar și a H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

Echipele de control au verificat dacă sunt respectate normele în vigoare privind păstrarea curăţeniei în locurile publice dar și a modului de ridicare a deșeurilor menajere de către operatorul serviciului de salubrizare care acționează pe raza municipiului Târgu Jiu, respectiv S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L. În urma constatărilor efectuate, operatorului serviciului de salubrizare în cauză i-au fost aplicate două sancțiuni contravenționale în cuantum de 2 000 lei, pentru nerespectarea obligației de a asigura efectuarea curățeniei în locurile special amenajate de depozitare a reziduurilor menajere, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 19/2002 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza municipiului Târgu Jiu.

Polițiștii locali vor desfășura zilnic activități de monitorizare a zonelor de pe raza municipiului Târgu Jiu cunoscute ca fiind cu grad ridicat de risc în ceea ce privește depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere, în scopul depistării și sancționării contravenționale a persoanelor care depozitează ilegal deșeuri.

De asemenea, polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului și Disciplina în Construcții cu sprijinul efectivelor de ordine publică din cadrul instituției vor efectua verificări în vederea identificării și sancționării contravenționale a persoanelor care depozitează deșeurile menajere lângă recipientele de colectare ce aparțin operatorului serviciului de salubrizare. Fapta constituie contravenție și se sancționează cu amendă în valoare de 1 000 lei, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 169/2006 privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire a Municipiului Târgu Jiu.

De asemenea, polițiștii locali vor verifica existența contractelor de salubrizare pentru ridicarea deșeurilor menajere atât în cazul persoanelor fizice cât și persoanelor juridice care își au domiciliul sau sediul în imobilele individuale de pe raza municipiului Târgu Jiu.

          Potrivit art. 30, alin. (5) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de delegare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Compartimentul Informare și Relații Publice

IMG 20181102 WA0015 1IMG 20181102 WA0001 2