Primaria Târgu Jiu
 Logo Primaria TgJiu
 Consiliul Judetean Gorj
 stema-judetului-gorj 8392e0df377251
Prefectura Gorj
images
IPJ Gorj
politie
IJJ Gorj
00151803pi006
ISU Gorj
Emblema IGSU
 

Comunicat de presă

Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu a creat o serie de dispozitive suplimentare în perioada Sărbătorilor Pascale pentru liniștea și siguranța locuitorilor municipiului Târgu Jiu și a persoanelor care tranzitează orașul în vederea monitorizării activităţilor specifice, conform dispozițiilor Legii nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivele echipajelor care își desfășoară atribuțiile de serviciu în zonele de responsabilitate sunt: asigurarea ordinii și siguranței publice, fluidizarea circulației în zonele aglomerate, interzicerea comercializării diferitelor produse în locuri neautorizate și cu încălcarea prevederilor legale, menținerea unui climat de conviețuire civilizat și prevenirea și combaterea cerșetoriei.

În domeniul circulației rutiere, 15 polițiști locali își desfășoară zilnic atribuțiile de serviciu pe arterele principale ale municipiului Târgu Jiu, pentru fluidizarea circulației și prevenirea blocării traficului rutier prin parcarea ori staționarea autovehiculelor în locuri nepermise.

De asemenea, polițiștii locali cu atribuții în domeniul activității comerciale vor avea în vedere următoarele aspecte: afișarea prețurilor pe produsele comercializate, desfășurarea comerțului în locuri autorizate, amplasarea cântarelor la vederea cumpărătorilor, deținerea documentelor de proveniență pentru produsele comercializate și prevenirea expunerii produselor în afara spațiilor autorizate pentru comercializarea produselor, astfel încât traficul pietonal sau auto să nu fie îngreunat.

În atenția polițiștilor locali sunt zonele de interes public. Printre acestea se numără piețele, Cimitirul Municipal, Gara din Târgu Jiu, târgurile de animale, păsări și de legume, parcurile din oraș, Strada Victoria, cu precădere zona pietonală, Piața Prefecturii, ș.a.m.d.

De interes este și zona platoului de sacrificare și comercializare a mieilor din Târgul Litovoi. În această zonă circulația rutieră este fluidizată de 3 polițiști locali de la Serviciul Circulație Rutieră și 4 polițiști locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice care asigură măsuri de fluidizare în parcare.

O atenție deosebită este acordată și bisericilor, arondate Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu, în vederea asigurării măsurilor de ordine publică și circulație rutieră în serile când au loc slujbele pentru Denii, dar și în Noaptea de Înviere.

Efectivul stabilit prin planul de măsuri în vederea menţinerii ordinii şi siguranţei publice este de aproximativ 65 de poliţişti locali.

Recomandările Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu

            Având în vedere că în această perioadă, zonele aglomerate din municipiul Târgu Jiu sunt frecventate de persoane care comercializează produse fără documente sau certificate de calitate, polițiștii locali au intensificat acțiunile de verificare pentru prevenirea comerțului în locuri neautorizate. Produsele comercializate sunt: ouă, lapte, brânză, pește, legume, fructe, etc. Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu îi îndrumă pe cetățeni să nu cumpere astfel de produse din locuri neautorizate pentru că pot prezenta un pericol pentru sănătate, nefiind verificate din punct de vedere al siguranței alimentelor.

Totodată, pentru evitarea evenimentelor neplăcute, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu recomandă cetățenilor ca în această perioadă, să parcheze doar în locurile special amenajate, să nu oprească și să nu staționeze pe arterele principale ale municipiului. De asemenea, pentru creșterea singuranței, cetățenii sunt sfătuiți ca în această perioadă să dea dovadă de prudență în magazinele, dar și în zonele aglomerate și să acorde o atenție sporită genților sau obiectelor scumpe pe care le au asupra lor. Cetățenii municipiului Târgu Jiu pot apela cu încredere numărul de telefon al Dispeceratului instituției - 0253 225 434 - pentru a semnala problemele în limita competențelor stabilite prin lege, Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu.

Compartimentul Informare și Relații Publice

Comunicat de presă

Polițiștii locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au acționat, în perioada 01.04.2019 – 18.04.2019, conform atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, în zona de competență, pentru constatarea şi aplicarea sancţiunilor privind încălcarea normelor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu referitor la depozitarea reziduurilor stradale în alte locuri decât cele special amenajate de autoritățile publice locale.

Conform documentelor întocmite de polițiștii locali, rezultă că în perioada menționată au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 3.850 lei. Din numărul total, 7 sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru nerespectarea dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 19/2002 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza municipiului Târgu Jiu și 4 pentru nerespectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 169/2006 privind aprobarea Regulamentului de gospodărire a Municipiului Târgu Jiu.

Polițiștii locali au avut în atenție în mod special depistarea persoanelor care au depozitat, chiar și temporar, reziduuri stradale sau provenite din construcții, pe străzi, trotuare, locuri virane, în zonele aferente blocurilor, locuințe sau în alte locuri neamenajate în acest sens.

Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu amintește că cetățenii au obligația să depoziteze reziduurile menajere și gunoaiele numai în locuri special amenajate de autoritățile administrației publice locale, conform Cap. III, lit. i) din HCL nr. 169/2006.

            Compartimentul Informare și Relații Publice

Foto1231231 1 Foto12312312 Foto132123143 Foto6765456784

Informare privind măsurile luate referitor la garajele insalubre din strada Castanilor și depozitarea ilegală a unor deșeuri provenite din construcții în zona Prelungirea Panduri

Având în vedere informațiile transmise de postul de televiziune Tele 3, în data de 03.04.2019, în cadrul emisiunii „A patra putere” în legătură cu depozitarea ilegală a unor deșeuri provenite din construcții în zona Prelungirea Panduri, fiind prezentate în acest sens materiale foto și video din care rezultau indicii cu privire la apartenența acestora unei societăți comerciale cu punct de lucru pe raza municipiului Târgu Jiu, având obiect principal de activitate comercializarea de produse IT&C, electronice și electrocasnice, cât și în legătură cu garajele insalubre din str. Castanilor, aflate în stare avansată de degradare, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu face următoarele precizări:

În legătură cu deșeurile depozitate necorespunzător polițiștii locali au constatat că aspectele prezentate se confirmă, fapt pentru care reprezentantul societății comerciale în cauză a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 169/2006 privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire a Municipiului Târgu Jiu;

În privința garajelor aflate pe strada Castanilor din municipiul Târgu Jiu au fost transmise 5 înștiințări deținătorilor legali ai acestor construcții, în vederea respectării obligației de a le întreține în mod corespunzător;

Pentru neconformitate, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 500 lei, în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 19/2002 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Municipiului Târgu Jiu.

Comunicat de presă

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică3 al Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au acționat, în perioada 01.01.2019 – 31.03.2019, conform atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, în zona de competență, pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică, aprobat în condiţiile legii.

Din documentele întocmite rezultă faptul că în timpul serviciului de patrulare, polițiștii locali au legitimat 230 persoane și au aplicat 146 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 11.000 lei. Cele mai multe au fost aplicate persoanelor care au călătorit fără bilet în mijloacele de transport în comun. Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 403/2006 privind stabilirea unor norme pentru desfășurarea transportului urban de călători, au fost aplicate 96 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 9.600 lei.

Din bilanțul activității pe primele 3 luni ale anului 2019, rezultă că au mai fost aplicate: 5 sancțiuni contravenționale pentru lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri, 9 pentru nerespectarea prevederilor legale privind depozitarea deșeurilor și menținerea curățeniei în locurile publice, 5 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor privind interzicerea fumatului în spaţiile publice închise și 7 sancțiuni contravenționale pentru săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică.

Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu recomandă cetățenilor care observă încălcări ale legislației, să apeleze numărul de telefon al dispeceratului instituției: 0253/225 434, astfel încât polițiștii locali să se deplaseze la fața locului în vederea luării măsurilor legale în timp util. 

                Compartimentul Informare și Relații Publice

14786214562

Comunicat de presă

           În data de 04.04.2019, polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției mediului din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au desfășurat o acțiune de verificare pe str. Ulmului, str. Ioan Budai Deleanu, str. Măgura, str. Dimitrie Cantemir, în scopul depistării persoanelor care nu au încheiat contracte de salubrizare cu operatorul de salubrizare licențiat în aria de delegare, precum și în scopul inițierii procedurii de instituire a taxei speciale de salubrizare în cazul refuzului încheierii contractelor de salubrizare.

            La această acțiune au participat și reprezentanți ai Serviciului Gospodărire Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, reprezentanți ai S.C. POLARIS M Holding S.R.L., reprezentanți ai persoanelor de etnie romă, precum și un reprezentant al Secției L5 C.F.R. Târgu Jiu.

            Au fost depistate și identificate 42 persoane fizice care nu respectau prevederile legale în acest sens, iar în urma discuțiilor purtate la fața locului, reprezentanții S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L. au încheiat un număr de 35 contracte de salubrizare, fiind depistate totodată 7 cazuri în care contractele de salubrizare au fost reziliate pentru neachitarea serviciilor prestate anterior.

          Acțiunile de verificare a contractelor de salubrizare vor continua și în perioada următoare pe toată raza municipiului Târgu Jiu, intervenindu-se cu prioritate în zonele în care s-au depozitat în mod ilegal cantități mari de deșeuri.

În conformitate cu prevederile art.30, alin. (5) din Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 (republicată) a serviciului de salubrizare a localităţilor „constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de delegare respectivă”.

În situația depistării persoanelor care refuză încheierea acestor contracte, în conformitate cu prevederile Legii 270/2017 a prevenirii, se va acorda un termen pentru remedierea acestui aspect, în caz contrar, pe lângă sancțiunea contravențională aplicată, polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului și Disciplina în Construcții, împreună cu lucrători ai Serviciului Gospodărire Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu vor întocmi o situație cu persoanele care refuză încheierea contractelor de salubrizare pe care o vor înainta Direcției Publice de Venituri în scopul instituirii taxei speciale de salubrizare.

           Precizăm faptul că anterior acestei acțiuni de verificare, în data de 14 martie 2019, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu a demarat o acțiune de informare a cetățenilor din aceste zone, atât cu privire la obligația deținerii contractelor de salubrizare, cât și la interdicția depozitării ilegale a deșeurilor.

Totodată, polițiștii locali din cadrul serviciilor de ordine publică acționează permanent, în anumite puncte de pe raza municipiului Târgu Jiu (zone periferice, cartiere de locuințe), în scopul depistării și sancționării persoanelor care depozitează deșeuri menajere, moloz și alte tipuri de deșeuri inerte (piese de mobiler, saltele, obiecte sanitare, resturi vegetale etc.), în alte locuri decât cele special amenajate.

Compartimentul Informare și Relații Publice

 

IMG 20190405 WA0000 IMG 20190405 WA0001 IMG 20190405 WA0002 IMG 20190405 WA0003

Comunicat de presă

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică – Intervenție al Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au acționat, în perioada 01.03.2019 – 31.03.2019, conform atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, în zona de competență, pentru asigurarea ordinii şi siguranței publice, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, constatarea şi aplicarea sancţiunilor privind încălcarea normelor de convieţuire socială, stabilite prin legi, alte acte normative şi hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu.      

Din documentele întocmite rezultă faptul că în timpul serviciului de patrulare, polițiștii locali au legitimat în total 169 persoane. În ceea ce privește activitatea pe linie de prevenire, au fost efectuate 33 acțiuni de menținere a ordinii și liniștii publice în zona unităților de învățământ și au fost aplanate 3 stări conflictuale. În aceeași perioadă, în zona de competență, au fost depistate 7 persoane care apelau la mila publicului și 4 persoane fără adăpost, fiind luate măsurile prevăzute de lege.

            De asemenea, polițiștii locali au constatat, în timpul efectuării atribuțiilor de serviciu, infracțiunea de lovire și alte violențe, fiind întocmit procesul verbal de constatare, iar persoana în cauză a fost predată Poliției Municipiului Târgu Jiu, în vederea continuării cercetărilor.

La capitolul intervenții la evenimente și sesizări soluționate, situația se prezintă astfel: prin dispeceratul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au fost primite 21 de sesizări, 4 direct de la cetățeni și 27 sesizări din oficiu.

În luna martie, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică – Intervenție au aplicat 46 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 10 050 lei, conform actelor normative aflate în vigoare.

Echipajele Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu vor efectua în continuare astfel de activități, obiectivul prioritar fiind asigurarea unui climat de siguranță a cetățeanului, prevenirea și sancționarea faptelor contravenționale cu impact negativ.

         

 

   Compartimentul Informare și Relații Publice

 

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4